Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Draaman kirjoittaminen II

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

  • 15.4.
  • 22.4.
  • 29.4.
  • 13.5. 

Tunnit klo 10–15.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jakso pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Tavoitteet

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Sisältö

Draaman kirjoittaminen II on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen lajit II (15 op) -kokonaisuutta.

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Toteutustapa

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, lukeminen ja lukupäiväkirjat, ekskursiot.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset, pienoisnäytelmä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0–5

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 8.9.2022 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Siri Kolu

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

15.4.2023 - 13.5.2023

Kurssimaksu

150€