Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lukuvuosi 2023–24

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä.

Sisältö

Kurssi on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen erityisalat -kokonaisuutta, jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta johonkin tai joihinkin kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja  toimintaulottuvuuksista

Ole aktiivinen toimija. Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä. 

Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Toteutustapa

Itsenäinen työskentely. Itsenäisistä suorituksista sovitaan luovan kirjoittamisen opettajan kanssa. 

Toteutustapana voi olla: 

  • - harjoittelu kirjallisuuden alan lehdessä tai nettiprojektissa
  • - kirjoittamisen ohjaukseen perehtyminen ja harjoittelu
  • - jonkin kirjallisen hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen (yksin tai ryhmässä)
  • - omien tekstien julkaiseminen
  • - kirjoittaminen yhteistyössä

Suoritustapa

Itsenäinen työskentely. Opintoraportti työnäytteineen.

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 8.9.2022 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

4.9.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

150€