Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luova tietokirjoittaminen

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lukuvuosi 2023–24

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Tavoitteet

Päätavoitteena on, että opiskelijan valmiudet tuottaa pidempiä tietotekstikokonaisuuksia tai tietokirjoja oman asiantuntijuuden alueelta vahvistuvat.  

  • - aiheen valinnan ja rajaamisen merkityksen ymmärtäminen  
  • - tietokirjoittamisen kenttään tutustuminen  
  • - pitkän tietotekstin tai tietokirjan käsikirjoituksen kokonaisuuden ja rakenteen hahmottaminen  
  • - selkeän, tehokkaan ja lukijaystävällisen kirjallisen ilmaisun oppiminen  
  • - kerrontatapojen vaihtoehtojen oivaltaminen  
  • - fiktion ilmaisukeinojen käytön oppiminen tietotekstissä faktassa pysyen  
  • - oman tekstin ja ilmaisun kriittisen tarkastelun kehittyminen

Sisältö

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja kirjoittamisen taitoa vahvistaviin harjoitusryhmätapaamisiin sekä vertaisryhmätyöskentelyyn ja palauttamalla kirjalliset harjoitustyöt.

Suoritustapa

Luennot ja harjoitusryhmätapaamiset sekä vertaisryhmätyöskentely + kirjalliset harjoitustyöt

Arviointi: 0–5

Materiaali

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 8.9.2022 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

4.9.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

150€