Hyvinvointi ja harrastuksetTaide- ja kulttuuriala

Complete Vocal Technique -efektikurssi

Ajankohta

  • su 16.10. klo 17:00-19:20
  • su 23.10. klo 17:00-19:20
  • su 30.10. klo 17:00-19:20
  • su 6.11. klo 17:00-19:20

Opetuspaikka

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. 


Sisältö

Tällä kurssilla hypätään suoraan äänenkäytön ”syvään päätyyn” eli efekteihin. Master class -tyyppinen pienryhmätyöskentely tehostaa oppimista huimasti ja moninkertaistaa oivallusten mahdollisuuden ryhmän oppiessa toisiltaan.
Koska efektilaulamisessa on kyse vaativasta äänenkäytöstä, on kurssi suunnattu melko edistyneille ja äänensä kanssa jo jonkin verran työskennelleille TAI efektilaulamista aktiivisesti harrastaneille laulajille. Erityisen hyvin kurssi soveltuu CVT:n perusteita jo tunteville, mutta tämä ei ole edellytys osallistumiselle.
Kurssi koostuu CVT-perustekniikan tiiviistä esittelystä (laulajan tuki, twang, neljä moodia, äänen värit) ja tähän liittyvistä harjoituksista sekä efektien esittelystä. Kurssilla käydään läpi meluefektit (distortion, creaking rattle, growl ja grunt) sekä vibraatot, ornamentaatiot, breikit ja ilman lisääminen ääneen. Kukin kurssilainen saa keskittyä haluamiensa efektien harjoitteluun valitsemansa repertuaarin kanssa.

Jokainen kurssikerta alkaa lyhyellä teoriaosuudella siihen liittyvine harjoituksineen. Tämän jälkeen treenataan kurssilaisten haluamia efektejä. Laulunopetus annetaan siten, että laulajat seuraavat toistensa opetustuokioita ja oppivat näin toinen toisiltaan. Kurssilla ei ole säestäjää, vaan laulaminen tapahtuu kurssilaisten itsensä etsimien taustanauhojen avulla.
Vinkkejä taustanauhojen etsimiseen:
•YouTubesta hakusanoilla “karaoke” tai “backing track” tms. (suomenkielisiin kappaleisiin on vähemmän taustanauhoja kuin kansainvälisiin)
•Spotifystä esimerkiksi hakusanalla “backing track”
•Älylaitteeseen ladattavasta iReal-ohjelmasta, joka sisältää erittäin laajasti jazz-, pop ja rock -taustoja sekä mahdollistaa tempon muuntelun ja kappaleiden transponoinnin eli sävellajin muokkaamisen laulajalle sopivaksi.


Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu melko edistyneille ja äänensä kanssa jo jonkin verran työskennelleille TAI efektilaulamista aktiivisesti harrastaneille laulajille, jotka pystyvät ottamaan kappaleita itsenäisesti haltuun, ovat kiinnostuneita äänenkäytön fysiologiasta ja haluavat syventää osaamistaan erityisesti ääniefektien osalta. Kurssi soveltuu erityisesti laulajille, jotka ovat valmiita tarkastelemaan laulamista analyyttisesti ja etsimään avoimesti oman äänensä ulottuvuuksia. Kurssi vaatii rohkeutta kokeilla ja uskallusta kompastella – mukavassa ilmapiirissä ja ilon kautta!


Suoritustapa


Laulunopetus annetaan siten, että laulajat seuraavat toistensa opetustuokioita ja oppivat näin toinen toisiltaan. Opetuksessa edetään kunkin laulajan omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta, ja mukaan ovat tervetulleita kaikenlaisia genrejä edustavat laulajat.
CVT:n tärkeä tausta-ajatus on se, että kaiken tekemisen keskiössä ovat laulajan omat soundilliset ja artistiset toiveet. Siksi laulajalta kysytään aina laulusessioiden aluksi, mihin suuntaan hän haluaa viedä tekemistään, ja sessio suunnataan sen mukaisesti. Omia toiveita ja tarpeita kannattaa ja tulee miettiä jo etukäteen, jotta lyhyistä laulutuokioista saa mahdollisimman paljon irti.

Hinta

250 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Opettaja

Opettajana toimii valtuutettu CVT-tekniikan opettaja, kasvatustieteen tohtori, jazz-laulaja ja laulunkirjoittaja Mirka Räisänen. Lisätietoja: www.mirkakaarina.fi.


LYHYESTI CVT:STÄ
Complete Vocal Technique eli Kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka on tanskalaisen Cathrine Sadolinin kehittämä laulun ja äänenkäytön tekniikka, joka perustuu uusimpaan anatomiseen ja fysiologiseen tutkimukseen. Tekniikka kattaa lähes kaikki ihmisäänen soundit ja laulutyylit ja lähtee siitä, että kuka tahansa voi oppia laulamaan ja että kaikki äänet mahdollista oppia tuottamaan terveesti ja ääntä rasittamatta.


Yksi CVT:n tärkeimmistä pedagogisista periaatteista on laulajan omien tavoitteiden ja oman kokemuksen sekä taiteellisen näkemyksen kunnioittaminen. CVT-metodiin voi tutustua lähemmin osoitteessa: https://completevocal.institute/complete-vocal-technique/ 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

Opettaja

Mirka Räisänen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.10.2022 - 6.11.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

2.10.2022

Kurssimaksu

250€

Ilmoittaudu