Avoin yliopisto-opetusMusiikki

Varhaisiän musiikkikasvatus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Ajankohta ja paikka

Opetuspaikka: Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. 


4 lähiopetusviikonloppua seuraavalla aikataululla:

pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-16.00


 • I  16.-17.9.2022 
  II 7.-8.10.2022
  III 18.-19.11.2022
  IV 9.-10.12.2022 


Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0–7 -vuotiaiden lasten ohjauksessa ja soveltamaan erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen sekä kehittää opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy

- pedagogisia opintoja (varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu, erityismusiikkikasvatus ja musiikin integrointi muihin taideaineisiin)

- musiikillisia opintoja (laulaminen ja soittimien käyttö varhaiskasvatuksessa).

Koulutus sisältää lähiopetusta 40 t sekä oman oppimistehtävän suorittamisen omaan työskentelyyn kytkettynä vastuuopettajan ohjauksessa. Oma oppimistehtävä voi sisältää esim. oman materiaalin tai opetustuokion suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin.

Kohderyhmä

Varhaisiän musiikkikasvattajina toimivat, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenohjaajat sekä alan pätevöitymisopinnoista kiinnostuneet. Osallistujilta ei edellytetä edeltäviä musiikin ammattiopintoja. Koulutus sopii sekä täydennyskoulutukseksi varhaisiän musiikkikasvattajina toimiville että perehdytykseksi varhaisiän musiikkikasvatukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumisen (40t) ja oppimistehtävän suorittamisen (40t omaa työtä).

Opettajat

 • Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja kohderyhmät
  Musiikkia mukautetusti - näkökulmia erityismusiikkikasvatukseen

  Anni Pietarila, vastuuopettaja (varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi (YAMK), musiikkiterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, sosionomi (AMK))

 • Muksulele - Ukulele soimaan varhaiskasvatuksessa ja alkeisopetuksessa
  Salla Hirvilammi (varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi (YAMK))

  Äänenkäyttö ja laulaminen varhaisiän musiikkikasvatuksessa
  Laura Juvonen (varhaisiän musiikinopettaja, lauluja ja laulupedagogi, musiikkipedagogi (AMK))

  Musiikkikasvatus osana lasten kokonaisvaltaista kehitystä - osallistavaa musiikkikasvatusta laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen
  Esa Lamponen (varhaisiän musiikinopettaja, lastentarhanopettaja, Orff-kouluttaja)

  Ilmaisun monet muodot musiikillisessa toiminnassa - Osallisuutta ja oppimista laulupiirtämisen menetelmän sekä musiikillisen tunne- ja vuorovaikutusleikin avulla
  Minna Lappalainen (lastenmusiikintekijä, musiikkikasvattaja, musiikkikasvatuskouluttaja, Laulau Oy)

  Leikkien ja rytmitellen! Rytmiikkaa lasten kanssa
  Susanna Laukkanen (varhaisiän musiikinopettaja, rytmiikan opettaja, musiikkipedagogi (AMK))      

  Toukan onni - musiikki ja lapsen kohtaaminen!
  Soili Perkiö (Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori, säveltäjä)

 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.9.2022 - 10.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.7.2022

Ilmoittautuminen päättyy

15.9.2022

Kurssimaksu

190€