KieletSuomi

Suomen kielen syventävä kurssi 1

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 21.9.–14.12.2022 keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa  on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkempia tietoja Zoomista ja Moodlesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet Suomen kielen jatkokurssille 2 tai joiden kielitaito on tasolla B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Tavoitetaitotaso kurssikokonaisuuden (syventävä kurssi 1 ja 2) jälkeen on B2.2–C1.

Olet aikaisemmin opiskellut Suomen mestari -kirjat 1–3 tai sinulla on vastaavat tiedot.

Ennen kurssin alkua ymmärrät melko hyvin erilaisia tekstityyppejä, esim. lyhyitä uutistekstejä ja viestejä. Pystyt oman elämäsi kuvailun lisäksi keskustelemaan suomeksi myös yleisen tason aiheista, kuten kotimaan tai Suomen historiasta ja kulttuurista sekä osaat kertoa mielipiteesi. Lisäksi osaat perustella miksi ajattelet jollakin tavalla jostakin ajankohtaisesta kysymyksestä.

Kurssi sopii suomen kielen YKI-testiin (tasot 4–5) valmistautuville.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme!

Tavoitteet

Taitotaso B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä erilaisissa tilanteissa ja keskustella abstraktimmistakin aiheista
- osaa esittää näkemyksiään ja perustella mielipiteitään ja asenteitaan
- pystyy seuraamaan pitkähköäkin puhetta ja ymmärtää perusteluja
- osaa lukea pidempiä mediatekstejä ja erilaisia tekstityyppejä
- kirjoittaa melko pitkiä tekstejä häntä kiinnostavista aiheista

Sisältö

Kurssilla keskitymme erityisesti tekstien ymmärtämiseen ja kirjoittaiseen. Harjoittelemme myös arkipäivän, työelämän ja yhteiskunnan asioista keskustelemista. Kurssilla opiskellaan lisää keskustelutaitoja, kuten mielipiteen ja asenteen ilmaisemista ja perustelemista sekä pyritään saamaan suomenkielinen keskustelu sujuvammaksi.

Kurssin aluksi kertaamme tarvittaessa edeltävän tason kielioppiasioita kuten verbin passiivimuodot, genetiivin ja partitiivin monikoiden muodostuksen ja käytön, i-monikot ja objektin sijavalinnan perusteet.

Kurssikirja Suomen mestari 4 muodostaa kurssin rungon. Aloitamme opiskelun kappaleesta 1. Lisäksi kurssilla käsitellään erilaisia tekstejä ja harjoitellaan sisältöjä tehtävien, keskusteluharjoitusten ja pelien    avulla. Kielen rakenteiden osaamista syvennämme perehtymällä mm.  possesiivisuffikseihin ja harjoittelemalla partisiippien (pakkaava, pakattava, pakannut, pakattu, pakkaama) käyttöä. Samalla opimme uusia tapoja johtaa sanoja (esim. maalata, maalari, maalaava, maalattu, jne.).

Harjoitusten avulla kehitetään mm. median tekstien ymmärtämistä. Kurssin aikana laajennamme yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston hallintaa, jotta lukeminen, keskusteleminen ja kirjoittaminen  yleisistä ja ajankohtaisista aiheista helpottuu.

Kurssin jälkeen osaat paremmin lukea mm. pitempiä sanomalehtitekstejä ja erilaisia tekstityyppejä. Osaat myös kirjoittaa melko pitkiä tekstejä sinua kiinnostavista aiheista. Osaat väitellä ja perustella mielipiteesi paremmin ja monipuolisemmin. Yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston hallinta on kehittynyt. 

Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskieli on suomi, mutta englantia voidaan tarvittaessa käyttää apukielenä.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52  oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 4  opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin opetustunneista.

Oppimateriaali

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Taija Udd: Suomen mestari 4, kappaleet 1–4

ISBN: 978-951-1-41002-7

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta.

Huom! Kirja tarvitaan jo 1. tunnilla!

Suositeltu lisämateriaali: sanakirja.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Suomen kielen syventävä kurssi 2. Kurssi alkaa tammikuussa. Tarkemmat tiedot kevätlukukauden kursseista julkaistaan nettisivuillamme loppuvuodesta.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia (at) tampereenkesayliopisto.fi, puh. / Whatsapp 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Teemu Jokilaakso

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.9.2022 - 14.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.7.2022

Ilmoittautuminen päättyy

18.9.2022

Kurssimaksu

105€