KieletPortugali

Portugali 1

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 11.1.–12.4.2023 keskiviikkoisin klo 17.00–20.15

Ei opetusta 1.3.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä/edeltävä opinnot

Portugali 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet portugalin kieltä.

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A1.2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • - osaa reagoida rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • - ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät tuttua sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana
  • - osaa käyttää sanastoa ja rakenteita yksinkertaisissa jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä

Sisältö

Portugali 1 - jakson teemoja ovat:

  • - Portugalinkielinen maailma
  • - Tutustuminen, esittäytyminen ja lähipiirin esittely
  • - Perhe, ammatti ja harrastukset
  • - Asioinnit esim. kaupassa, kahvilassa ja ravintolassa
  • - Tien kysyminen ja neuvominen

Suoritustapa      

Kontaktiopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. 

Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä tehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty–hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Ingalsuo, Tommi: Tudo bem? 1, kappaleet 1–8

ISBN: 978-952-63-2635-1

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen portugalin kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.POR.001).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €.

Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 11.12.2022 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeellaPääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Portugali 2. Kurssi on suunnitteilla loppukesälle 2023, tarkemmat tiedot kesäkursseista julkaistaan maalis-huhtikuussa.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Riikka Hietakorpi

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

11.1.2023 - 5.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

4.9.2022

Ilmoittautuminen päättyy

11.12.2022

Kurssimaksu

145€

Ilmoittaudu