Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Johdatus visuaaliseen analyysiin - UYLE0301 (3 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Taidehistorian perusopinnot (25 op)

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Ajankohta

La 4.2.2023 klo 10–15.15 (6 h) voit osallistua Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-opetustilassa tai vaihtoehtoisesti etänä Zoomilla (hybridi)

Ti 14.2.2023 klo 17–19.30 (3 h) Verkko-opetus, Zoom

Ti 7.3.2023 klo 17–19.30 (3 h) Verkko-opetus, Zoom

La 11.3.2023 klo 10–15.15 (6 h) Verkko-opetus, Zoom

La 18.3.2023 klo 10–15.15 (6 h) Verkko-opetus, Zoom

Opetuspaikka

Tampere, verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä keskeisiä visuaalisia analyysimenetelmiä ja tarkastelutapoja
- tarkastella ja tulkita menetelmien ja tarkastelutapojen avulla erilaisten teosten sekä tuotteiden rakenteita ja sisältöjä
- soveltaa niitä oman alansa kontekstissa

Sisältö

Taidehistorian tarjoamat keinot tulkita taideteosten ja muiden visuaalisten tuotteiden rakenteita ja sisältöjä. Keskeisinä analyysimenetelminä ovat mm. formalistinen, ikonologinen, taideteoksen yleinen ja semioottinen tulkinta sekä tarkastelutapoina mm. feministinen, ideologiskriittinen, psykologinen ja sosiologinen näkökulma.

Toteutus ja työmuodot

Luennot 14-18 h, harjoitukset 8 h, harjoitustyönä itsenäisesti toteutettu analyysi (2-3 liuskaa) ja sen esittely, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h.

Vaadittavat suoritukset

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytty analyysitehtävä.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Kirjallisuus ja materiaalit sovitaan erikseen.

Opettaja

Mikko Snellman

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 95 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätietoja

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mikko Snellman

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.2.2023 - 30.6.2024

Ilmoittautuminen alkaa

11.9.2022

Ilmoittautuminen päättyy

7.2.2023

Kurssimaksu

95€