Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Katsaus Suomen taiteeseen - UYLE0348 (2 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Taidehistorian perusopinnot (25 op)

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Ajankohta

La 19.8.2023 klo 10.00–15.15 Aarre/Zoom

La 2.9.2023 klo 10.00–15.15 Aarre/Zoom

La 16.9.2023 klo 10.00–15.15 Aarre/Zoom

Voit osallistua opetukseen Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustilassa tai etänä Zoomin kautta.

Opetuspaikka

Tampere

Opettaja

FM Virpi Nikkari

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa keskiajan suomalaisalueen arkkitehtuurin ja kuvataiteen piirteitä katolisen uskonnon viitekehyksestä ja osana Ruotsin kuningaskuntaa sekä Venäjän keisarikuntaa
-tunnistaa 1600-, 1700- ja 1800-luvun suomalaisen arkkitehtuurin ja kuvataiteen piirteitä
-arvioida ja analysoida suomalaisen taiteen keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa 1600-, 1700 ja 1800-luvun historialliseen, kulttuuriseen ja aatteelliseen kansainväliseen ja kotimaiseen viitekehykseen 

Sisältö

Perustiedot suomalaisen taiteen kehityspiirteistä ja tyyleistä aikana, jolloin maa oli osana Ruotsin kuningaskuntaa ja autonomisena Suomen suuriruhtinaskuntana osana Venäjän keisarikuntaa.

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 16-20 h, itsenäistä työskentelyä 30 h tai kirjatentti 

Vaadittavat suoritukset: Luentotentti / essee /oppimispäiväkirja / tulkintaharjoitus (tarkennetaan luentojen yhteydessä) tai kirjatentti

Kuulustelut

Tentti ma 26.9.2022 klo 16-20

1. uusintatentti ma 24.10.2022 klo 16-20

2. uusintatentti ma 21.11.2022 klo 16-20 

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan (toim. von Bonsdorff 1998) s. 10–244

TAI

Konsten i Finland från medeltid till nutid s. 8–228 tai Art in Finland From the Middel Ages to the present day pp. 10–244.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 95 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 85 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.8.2023 - 30.6.2024

Ilmoittautuminen alkaa

11.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

15.1.2023

Kurssimaksu

95€

Ilmoittaudu