Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot: itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus, määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Voimauttavan valokuvan menetelmä on 2000-luvun alusta levinnyt vähitellen kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön ja työyhteisöjen kehittämiseen, mutta sen sielu on edelleen sen syntysijoilla lastensuojelussa: mitä vakavasti kaltoin kohdeltu ihminen tarvitsee tullakseen arvokkaaksi, osalliseksi ja voidakseen liittyä toisiin ihmisiin? Lapsi ei voi oppia niitä taitoja, joita itsen rakastaminen ja vastavuoroisen ihmissuhteen rakentaminen vaativat, jos ei ole saanut olla ensin jollekin niin rakas, että myös omalla vastarakkaudella on hänelle merkitystä. Toisiin liittymistä ja luottamusta ei voi oppia, jos joutuu olemaan vain kasvatuksen tai interventioiden kohteena.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm


Menetelmäkoulutus hoito-, kasvatus- ja terapeuttisen alan työntekijöille, 10 op (perusteet, moduuli 1)

Ajankohta 3.5.2023 - 28.5.2024

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työnohjaajille, pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen alan sekä sosiaalialan työntekijöille. Se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Sisältö

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa opintojaksolloilla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.

Kaikissa koulutuspäivissä kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Osallistumismaksu ja perumisehdot

1980 €. Laskutetaan kolmessa erässä lukukausittain koulutuksen käynnistyttyä. Laskutuksesta ja muista järjestelyistä voit tiedustella koulutuksen vastuuhenkilöltä (Sanna Vaurula, puh. 040 3573232).

Hakemukset ovat sitovia 3.4.2023 alkaen. Tutustu perumisehtoihin jo ennen hakemuksen jättämistä. 

Koulutuksen aikataulu: 

1. opintojakso 3.5.2023 klo 8.30-17.30
2. opintojakso 8.-9.8. (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 9-24, 2. työpajapäivä 9.00-18.00)
3. opintojakso 11.10. klo 8.30-18.30
4. opintojakso 18.-19.1.2024 klo 8.30-17.30, klo 8.30-16.30
5. opintojakso 25.-26.3. (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 8.30-24, 2. työpajapäivä 8.30-18.00)
6. opintojakso 27.-28.5. klo 8.30-17.30 ja klo 8.30-16.30

Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle - kuvataan niin kauan kuin valoa ja innostusta riittää. Kellonajat vahvistetaan kutsukirjeessä.

Koulutukseen hakeminen

Koulutus on täynnä. Seuraava koulutus alkaa syksyllä.

Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat hakujärjestyksessä. Ryhmään voidaan ottaa enintään 14 opiskelijaa. 

Hakemukset ovat sitovia hakuajan päätyttyä (3.4.2023 alkaen). Tutustu perumisehtoihin jo ennen hakemuksen jättämistä. 

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula, puh. 040-3573232, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi


Opettaja

Miina Savolainen

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

3.5.2023 - 28.5.2024

Kurssimaksu

1980€