Avoin yliopisto-opetusHistoria (avoin yo)

Suomen ja lähialueiden historia: Säätyjen Suomi ja muutosten vuosisadat

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot 19.1.–30.3.2023 seuraavasti:

19.1. klo 17.00–19.15
26.1. klo 17.00–18.30
2.2. klo 17.00–18.30
9.2. klo 17.00–18.30
16.2. klo 17.00–18.30
2.3. klo 17.00–18.30
9.3. klo 17.00–18.30
16.3. klo 17.00–18.30
23.3. klo 17.00–18.30
30.3. klo klo 17.00–19.15

HUOM! 23.3. luento siirtyy, alustava uusi ajankohta 6.4. Katso tarkemmat tiedot Moodlesta!

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. luentokertaa.

Ennen kurssin alkua opiskelijat tekevät ennakkotehtävän. Tarkemmat tiedot saat sähköpostitse/Moodlen kautta.

Edeltävät opinnot

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Kuvaus

Kurssilla  käsitellään talonpoikien, porvariston, papiston ja aateliston sekä säätyjen ulkopuolelle jääneiden historiaa pitkällä aikaperspektiivillä. Luennoilla perehdytään kuhunkin ryhmään myös mikrohistoriallisten esimerkkien sekä kirjeiden, muistelmien ja päiväkirjojen avulla. 

Luennoilla kutakin ryhmää tarkastellaan erillisillä luennoilla ja pohditaan, miten aatteelliset- ja yhteiskunnallisten muutokset heihin vaikuttivat. Samalla tarkastellaan millaisia olivat sukupuolten eri roolit ja millaisia mahdollisuuksia heille eri aikoina avautui. Lisäksi käydään läpi myös aineellista maailmaa kunkin ryhmän elämäntavan, asumusten, vaatetuksen ja esineistön kautta. Lopuksi eräänlaisena  kokoavana teemana tarkastellaan miten näitä ryhmiä on käsitelty taiteessa ja kirjallisuudessa ja mikä motivaatio ja tarkoitus näillä representaatiolla on ollut.

Kurssin päämääränä on antaa monipuolinen kuva sääty-yhteiskunnasta 1600-luvulta aina 1900-luvun alkuun.

Suoritustapa

Verkko-opetus (21 h luentoja), opetuksen aikaiset osatehtävät sekä kaksi kirjallista lopputehtävää.

  • Luentopäiväkirja/oppimispäiväkirja, jonka tulee sisältää näkökulmia vähintään 7 tapaamisesta. Pituus noin 7 sivua.
  • Essee. Pituus noin 6 sivua.

Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali

Artikkelit ja muu materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on historian aineopintoja.

Korvaavuus: 

HISK-211, HISK-226 Historian kandiohjelma 5 op (Helsingin yliopisto)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh./Whatsapp 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Katja Weiland-Särmälä

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2023 - 30.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

13.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy

15.1.2023

Kurssimaksu

180€