Kehitä ammatillista osaamistasiOrganisaatiot ja johtaminen

Merkityksellisyysjohtaja 10 op

Aikataulu

Koulutus järjestetään 14.2.-6.6.2023 verkkokoulutuksena yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa.
Kurssi jakautuu kolmeen moduuliin, joissa jokaisessa on luentoja verkossa sekä erilaisia tehtäviä.

Verkkotapaamiset:

  • ti 14.2. klo 12-14, 
  • ke 22.3. klo 9-15
  • ke 26.4. klo 9-15
  • ti 6.6. klo 9-15

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1700 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 €:n varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan yhdessä tai kahdessa tasasuuruisessa erässä (02/2023, 04/2023) opiskelijan toiveiden mukaan. Mikäli työnantajasi maksaa opintomaksusi, syötä kohtaan "yrityslaskutus" laskutustiedot, jolloin sinun ei tarvitse  maksaa varausmaksua ilmoittautumisen yhteydessä.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Taustaa

Merkityksellisyys on yhä enemmän tapetilla julkisessa keskustelussa ja se nousee jatkuvasti työnantajatutkimuksissa yhdeksi keskeiseksi syyksi vaihtaa työnantajaa. 

Se on samalla väärin ymmärretty ja täysin alihyödynnetty keino työnantajan pito- ja vetovoiman rakentamisessa ja hyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamisessa. Merkityksellisyyden merkityksestä puhutaan paljon, mutta konkreettiset keinot ja taidot rakentaa merkityksellisyyttä vaikuttavat puuttuvan.

Merkityksellisyys on tutkitusti yksi tärkeimmistä sitoutumista parantavista tekijöistä ja se on yhteydessä useisiin työssä vaikuttaviin tekijöihin työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta suorituskykyyn ja yrityksen parempaan kannattavuuteen

Niin tärkeää kuin merkityksellisyys on jo nyt, sen rooli tulee kasvamaan entisestään. Merkityksellisyys raivaa vahvasti tietään tulevaisuuden työelämän kilpailu- ja erottuvuustekijänä. 

Kohderyhmä

Merkityksellisyysjohtaja -koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista.


Koulutuksen sisältö

Koulutus yhdistää uusinta tieteellistä tutkimusta ja työelämän arkea elävän elämän esimerkkien ja vahvan työelämäjohtamiskokemuksen kautta. Se sukeltaa niin yksilötason merkityksen löytämiseen kuin työnantajatason keinoihin merkityksellisyyden rakentamisessa ja johtamisessa ja kattaa teoreettisen taustan sekä sisäisen pitovoiman ja ulkoisen vetovoiman rakentamisen merkityksen avulla.
Koulutus antaa konkreettisia keinoja teoreettisen viitekehyksen ja kokemuksen tukemana siihen, miten
1.    nykyinen henkilöstö saadaan sitoutettua ja voimaan hyvin ja miten yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason merkityksellisyyttä johdetaan
2.    uusia ammattilaisia saadaan houkuteltua taloon merkityksellisyyden avulla
3.    työnantajan toiminta- ja kilpailuetua ja kannattavuutta voidaan parantaa merkityksellisyyden johtamisen kautta
4.    osallistujat rakentavat edelläkävijöinä tulevaisuuden työelämätaitoja ja erityisasiantuntijuutta merkityksellisyysjohtajina

Moduulit
1.   Merkityksen johtaminen  
•     Merkityksen merkitys - miksi sillä on väliä
•    Työelämämurros, työnantajatutkimukset ja työn tulevaisuus
•    Merkitys työhyvinvoinnin kulmakivenä
•    Työn merkityksellisyys ja sen vaikutukset

2.   Merkityksen johtamisen työkalupakki
•    Miten merkitystä voidaan rakentaa
•    Merkityksellisyyden osatekijät yksilö- ja tiimitasolla
•    Merkityksellisyyden mittaaminen
•    SPIRE-malli merkityksen rakentamisessa

3.   Merkityksellisyyden johtaminen yrityksen pito- ja vetovoimana
•    CARMA-malli merkityksen johtamisessa
•    Merkityksellisyys pitovoimana
•    Merkityksellisyys osana työnantajakuvaa ja osaajien houkuttelua
•    Merkitysellisyys ehdokaslähtöisen rekrytoinnin, perehdytyksen ja onnistuneen sitouttamisen rakentajana
•    Merkityksellisyyden johtaminen tulevaisuuden työelämässä


Kouluttajat

Johanna Huhtamäki  DI, Väitöstutkija, yritysvalmentaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija

Tutustu aiheesen ja kouluttajaan tarkemmin os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/blogi/


Saana Rossi on YTM, yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusammattilainen ja kirjailija, joka rakastaa suoraa puhetta, merkityksellisemmän ja innostavamman työelämän rakentamista sekä kirjoittamista. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä. 


Tavoitteet

Mitä johtamisen työkaluja merkityksellisyysjohtajan koulutus tarjoaa?
Koulutusohjelmassa merkitystä ja sen johtamista tarkastellaan useista näkökulmista. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

•    Merkityksellisyys: Tuntee ja ymmärtää merkityksellisyyden keskeiset teoriat ja viitekehykset. Osaa johtaa, rakentaa ja vahvistaa organisaatio-, tiimi- ja yksilötason merkityksellisyyden kokemusta. Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyttä ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyyden kokemus rakentuu.  
•    Työelämätaidot: Kehittää omia ja muiden työelämätaitojen osaamispääomaa ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän vaatimukset. Osaa johtaa ja rakentaa tulevaisuuden vaatimuksiin perustuvaa osaamista organisaatioon.
•    Työnantajakuvan rakentaminen: Ymmärtää ja kehittää houkuttelevaa ja merkityksellisyyslähtöistä työnantajakuvaa kilpailutekijänä ja valjastaa hyvin johdettu työnantajakuva keskeiseksi osaksi työnantajan kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta.
•    Vastuullinen työnantajuus: Ymmärtää vastuullisen työnantajuuden merkityksen sekä rakentaa merkityksellisyyttä sisäisesti ja ulkoisesti osana sosiaalista vastuullisuutta.
•    Rekrytointiprosessi: Osaa rakentaa ja kehittää osaajalähtöisen rekrytointiprosessin ja ymmärtää rekrytoinnin ja merkityksellisyyden välisen yhteyden osaajien houkuttelussa, rekrytoinnin onnistumisessa ja menestyksekkäässä perehdytyksessä.
•    Yksilölähtöinen johtaminen: Osaa johtaa yksilölähtöisesti ja ymmärtää yksilölähtöisen johtamisen vaikutuksen työnantajan sitouttamisen ja pitovoiman rakentamisessa.
•    Arvojohtaminen: Ymmärtää arvojen roolin merkityksellisyyden keskiössä. Osaa johtaa arjen toiminnasta nousevia ja toimintaa ohjaavia ja kehittäviä arvoja.
•    Vahvuuksien johtaminen: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti merkityksellisyyden johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää, kehittää ja johtaa yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
•    Sitoututtaminen: Ymmärtää sitoutumisen merkityksen ja sen erilaiset ilmenemismuodot ja komponentit. Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää ja johtaa oikeanlaista sitoutumista merkityksellisyyden johtamisen työkaluja ja keinoja hyväksikäyttäen.
•    Hyvinvointi: Ymmärtää merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin keskinäisen vuorovaikutuksen. Osaa johtaa, edistää ja tukea hyvinvointia merkityksellisyyden viitekehyksiä hyödyntäen.  
•    Sisäinen motivaatio: Ymmärtää sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden väliset yhteydet. Osaa johtaa, arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
•    Ihmissuhteet: Ymmärtää ihmissuhteiden vaikutuksen merkityksellisyyden kokemisessa ja johtamisessa. Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ja toimivia ihmissuhteita työssä.
•    Kommunikaatio: Osaa johtaa sisäistä ja ulkoista viestintää kohti merkityksellisyyttä tukevaa, vahvistavaa ja rakentavaa toimintatapaan. Osaa rakentaa, johtaa ja sanoittaa osallistavasti innostavia ja sitouttavia visioita ja missiota.
•    Mittaaminen: Osaa mitata merkityksellisyyden johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
•    Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvia merkityksellisyyttä rakentavia, kehittäviä ja vahvistavia toimintoja ja interventiota

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606

Opettaja

Johanna Huhtamäki

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.2.2023 - 6.6.2024

Ilmoittautuminen alkaa

4.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy

5.2.2023

Kurssimaksu

1700€

Ilmoittaudu