Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Rinnallakulkijan valmennusohjelma

Käytännön tukea ja arjen voimavaroja kohtaamistyön ammattilaisille

Valmennus muodostuu kolmesta erillisestä osiosta, joiden jokaisen kesto on 1,5 päivää, toteutettuna kevään 2023 aikana kolmena viikonloppuna, perjantaina illalla klo 17-20 ja lauantaina klo 9-16.00:

21.-22.4.

19.-20.5.

25.-26.8.2023


Kyseessä on kaikille hoiva- opetus- ja kohtaamistyön ammattilaisille suunnattu valmennuskokonaisuus tueksi asiakaskeskeiseen ja psykologisesti turvalliseen työskentelyyn ja ihmistyön ammattilaisena voimaantumiseen. 

Valmennusohjelma keskittyy ammattilaisen omaan tunne- ja kokemusmaailmaan, henkilökohtaisen käyttöliittymän tarkasteluun; haavoittuvuuden tutkimiseen, rohkeuden lisäämiseen, oman keskeneräisyyden hyväksymiseen, epävarmuuden sietämiseen sekä hyväksyvään ja sallivaan suhtautumiseen itseä kohtaan. 

Valmennuksessa työskennellään monipuolisesti sekä tieto- taito- että tunnetasolla ja työstettävät teemat pohjautuvat tutkittuun tietoon ja kokemukselliseen osaamiseen. Samalla niissä yhdistyvät konkreettiset harjoitukset, itsereflektio ja osallistavat pienryhmätehtävät. Luvassa on sekä käytännönläheisen työkalupakin rakentamista, että pysähtymistä, oivaltamista, voimaantumista, sekä kokemusten jakamista vertaisten ammattilaisten kanssa. 

Suoristustapa

Osallistuminen lähiopetukseen, sekä yhden henkilökohtaisen reflektioharjoituksen tekeminen osana valmennusta. 

Osioiden teemat ovat

1. Rinnallakulkijana onnistuminen - itsensä äärelle pysähtyminen 

Aitous voimavarana – ihmisyyden ja oman haavoittuvuuden äärellä 

Irti häpeästä – häpeän tarkastelu ja häpeänsietokyvyn kehittäminen 

Virheistä vahvuuksiin – omien vahvuuksien ja voimavarojen tarkastelu 

Riittävän hyvä – riittämättömyyden kokemusten työstäminen ja itsensä hyväksyminen 

2. Nähdyksi tulemisen voima - asiakkaan asemaan asettuminen 

Psykologisesti turvallinen kohtaaminen – kuulluksi ja nähdyksi tuleminen 

Luottamus hyvän yhteyden perustana – luottamuksen kulmakivet ja avoin palaute 

Sydämellä näkeminen – empatia, myötätunto ja arvostava kohtaaminen 

Dialogiin asettuminen – tietäjästä oppijaksi asettuminen ja osallisuus 

3. Toivorikas tulevaisuus – myönteisen muutoksen mahdollistaminen 

Epävarmuudessa lepääminen - keskeneräisyyden kohtaaminen, epävarmuuden sietäminen ja epäonnistumisesta oppiminen 

Rohkeat rajat – selkeys turvana muuttuvassa työelämässä 

Arvot ankkurina – tuki rohkeisiin keskusteluihin ja omalla puolelle olemiseen 

Näkökulman vaihtamisen voima – tarinan omaksi ottaminen ja uskallus luottaa 

Kohderyhmä

Valmennus sopii sinulle joka: 

- haluat syventää ymmärrystäsi itsestäsi ihmistyön ammattilaisena 

- toivot uusia työkaluja haastavilta tuntuviin tilanteisiin 

- etsit vinkkejä tunneintensiivisessä työssä onnistumiseen 

- kaipaat pysähtymistä, inspiroitumista sekä yhteisten kokemusten jakamista vertaistesi kollegoiden kanssa 

Osaamistavoitteet

Valmennuksen jälkeen 

• itsetuntemuksesi ammattilaisena on syventynyt 

• tunnistat paremmin häpeän roolin erilaisten reaktioiden ja toiminnan taustalla 

• sinulla on keinoja tulle toimeen haastaviltakin tuntuvien tunteiden kanssa 

• osaat hyödyntää empatiaa osana turvallista ja asiakasta kannattelevaa työotetta 

• olet päässyt harjoittelemaan erilaisia menetelmiä haastavien työtilanteiden tukena 

• siedät epävarmuuden kokemuksia ja pärjäät paremmin oman riittämättömyyden kanssa 

• tiedät omat arvosi ja ohjaudut ammattilaisena niistä käsin ja kestävällä tavalla 

• käytössäsi on yksilöllinen ja voimavarojasi ammattilaisena vahvistava työkalupakki 

• osaat suhtautua itseesi armollisemmin ja itsemyötätuntoisemmin 

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

870 €. Maksu suoritetaan laskulla 2 erässä. Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi 5.4.2023. Tutustu perumisehtoihin ennen ilmoittautumista.

Kouluttaja

Valmentaja Riikka Seppälä 

Riikka on pidetty ja empaattisesta työotteesta kiitelty, kansainvälisessä Dare to Lead ohjelmassa kouluttautunut fasilitaattori, yritysvalmentaja, häpeäcoach ja neuropsykiatrinen valmentaja. Riikalla on pitkä kokemus tunnetaitoisen johtajuuden ja asiakaskokemuksen kehittämisestä, jonka lisäksi hän on erikoistunut psykologisen turvallisuuden luomiseen ja neurodiversiteetin ymmärtämiseen. Lisäksi Riikka on www.erityisvoimia.fi verkkoyhteisön perustaja ja toinen Nähkää meidät – erityisperheiden hätähuuto kirjan kirjoittajista. (Basam Books, 2022) 

Lisätietoja: www.riikkaseppala.fi

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula, puh. 040-32573232

Opettaja

Riikka Seppälä

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

21.4.2023 - 26.8.2023

Ilmoittautuminen alkaa

10.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy

4.4.2023

Kurssimaksu

870€

Ilmoittaudu