Kehitä ammatillista osaamistasiLaki, hallinto ja talous

Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä

Ajankohta

Maanantai 6.2.2023 klo 9.00–15.30

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Koulutuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Suvituuli, os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs, Tampere. Osallistuminen on mahdollista myös verkon välityksellä (reaaliaikainen opetus Zoomilla). Koulutus myös tallennetaan ja tallenne on käytössäsi viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Johdatus aiheeseen

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Valtakirjoja on muutamana viime vuonna saatettu Digi- ja väestötietovirastossa voimaan kiihtyvää tahtia, rekisteröintimäärien vuosi vuodelta voimakkaasti lisääntyessä. Samalla myös järjestelmän keskeisimmät ongelmat ovat alkaneet konkretisoitua niin valtakirjan laadinnan, voimaan saatettavan kuin jo voimassa olevankin valtuutuksen näkökulmasta, mistä on tuoretta tietoa. 

Valtakirjan perussisältö ja sen laadintatapa ja -muoto, esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja miten tämä järkevimmin tapahtuu esimerkiksi, jos valtuuttaja on elinkeinonharjoittaja. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivän tavoite ja kohderyhmä

Koulutuksessa etsitään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta. Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.

Käsiteltävät aiheet

 • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve. Valtakirjan laadinta, säilyttäminen, voimaan saattaminen ja peruuttaminen.
  Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi valtuutettu? Työnjako vai vara- tai toissijainen valtuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  Henkilöön liittyvät asiat ja rinnakkaiset määräykset; hoitotahto.
  Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve.  Valtuuttajan oikeusturva.
  Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat.
  Salassapito ja tiedonsaanti
  Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

 • Hinta ja ilmoittautuminen

 • Koulutuksen hinta on 230 €, joka maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä ilmoittautumislomakkeella kohtaan "yrityslaskutus" työnantajan laskutustiedot. Lasku lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot

Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952
Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Eva Gottberg, OTT, dosentti

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

6.2.2023 - 6.2.2023

Ilmoittautuminen alkaa

5.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy

30.1.2023

Kurssimaksu

230€