Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Ilmoittautuminen opintojaksolle tämän sivun kautta: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8824/kriisiviestinta-ja-johtaminen-5-op/

KRIISIVIESTINNÄN PERUSTEET HALTUUN

Kurssilla näkökulmana on erilaisten kriisien toimijoille asettamat vaatimukset viestinnän ja johtamisen näkökulmasta. Tarkastelemme ajankohtaisia kriisejä kansainvälisten tapausten ja tutkimuskirjallisuuden valossa.

Kurssin  suoritettuasi tunnet sen, miten kriisitilanteet tulkitaan ja kuinka niitä johdetaan digitaalisessa toimintaympäristössä. Nykyisessä sosiaalisen median määrittämässä ajassa haasteet, mutta myös mahdollisuudet viestijöille ovat merkittävästi lisääntyneet.

Kriisiviestintätilanne sisältää aina yllätyksen. Lukuisissa ammateissa viestitään riskeistä, ja silloin tarvitaan riskiviestinnän osaamista. Erilaiset poikkeukselliset tilanteet ovat nostaneet kaikenlaisten organisaatioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, harjoitella kriisiviestinnän ja -johtamisen taitoja sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän olosuhteissa. Lopulta kriisi- ja riskiviestinnän taidot ratkaisevat, miten luottamus organisaatiota kohtaan palautuu.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Viestintä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ennakkotehtävä 8.–16.3.2023

Lähiopetus Tampereella perjantaina 17.3.2023 klo 16.00–20.00 ja lauantaina 18.3.2023 klo 9.00–16.00 

Verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä 20.3.–2.4.2023 (viikot 12 ja 13) 

Loppuesseen palautus Moodleen viimeistään 16.4.2023. Ellei esseetä voida  hyväksyä, sitä voi täydentää kouluttajan ohjeiden mukaan 29.4. asti.

Kouluttaja

Maarit Pedak
kriisiviestinnästä väitellyt tohtori ja kokenut organisaatioviestinnän kouluttaja ja tutkija, Helsingin yliopisto

Maarit kouluttaa jatkuvasti erilaisia organisaatioita ja yhteisöjä organisaatioviestinnän aiheista kuten kriisi- ja riskiviestintä, strategian- ja johtamisviestintä sekä sosiaalisen median välineiden hyödyntämisessä julkishallinnossa. Väitöstutkimuksessa (2018) hän käsitteli kriisijohtamista Suomen koulusurmissa 2007 ja 2008. Lisäksi  hän on työskennellyt Aasian tsunamikatastrofin 2004 ja Jokelan  koulusurmien viranomaisjohdossa.

Kuvaaja: Pirjo Rönkkö

Tavoite

Kriisiviestintä ja -johtaminen -opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista. 

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kriisiviestintää, kriisijohtamista ja  mediakatastrofeja erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista sekä käytännön analyysitöiden avulla.

Suoritustapa

Ennakkotehtävä + luennot 13 oppituntia (à 45 min.) + ryhmätyö + lopputentin korvaava essee luennoista ja kirjallisuudesta

Ennakkotehtävä: 3 sivun essee. Moodle avautuu 8.3.2023, jolloin ennakkotehtävä julkaistaan. Tehtävän palautus Moodleen 16.3. mennessä.

Ennakkotehtävän aihe on jokin ajankohtainen kriisitapahtuma. Ohjeet sitä varten löytyvät Moodle-alustalta Ennakkotehtävä-kohdasta. Hyvällä ennakkotehtävällä voi nostaa kurssin kokonaisarvosanaa. 

Huom! Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin ja ennakkotehtävän sekä ryhmätyön tekemistä. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)
Arvosanan määräytymiseen vaikuttaa ryhmätyö 50 % ja lopputentin korvaava essee 50 %. Ennakkotehtävä voi vaikuttaa arvosanaa nostavasti.

Oppimateriaali

Kirjallisuudesta kolme teosta valitaan loppuesseeseen.

Hornmoen, H & Backholm K. (toim.) (2018) Social Media Use In Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Emerald. (saatavilla avoimesti verkossa)
Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus. Huom! Tämä teos korvautuu ennakkotehtävällä.
Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. Wiley. (valikoiden 3-4 alalukua) (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2013) Theorizing crisis communication. Wiley-Blackwell. (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Sumiala, J., Valaskivi K., Tikka M. & Huhtamäki J. (2018) Hybrid  Media Events. The Charlie Hebdo Attacks and the Global Circulation of Violence. Emerald (e-aineistona HY:n kirjastossa) 

sekä opetuksen yhteydessä ilmoitettavat ajankohtaiset kriisiviestinnän ja -johtamisen tutkimuksen artikkelit.

Helsingin yliopiston kirjaston e-aineistoja pystyy käyttämään yliopiston käyttäjätunnuksella, jonka opintojaksolle osallistuvat saavat rekisteröidyttyään opiskelijaksi. Ohjeet rekisteröitymiseen lähetetään ilmoittautuneille opintokirjeen mukana n. viikkoa ennen Moodle-alueen avautumista.

Vastaavuus 

Kriisiviestintä- ja johtaminen -opintojakso kuuluu Helsingin yliopiston viestinnän opintosuunnan valinnaisiin aineopintoihin.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautuminen sivulla: 
https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8824/kriisiviestinta-ja-johtaminen-5-op/  
(vihreä painike sivun oikeassa laidassa)

Opintojakson hinta on 260 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 210 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.
 

Kurssista sanottua:
"Erittäin hyvä koulutus ja asiantunteva opettaja."
"Erittäin hyvin kohdeyleisö huomioitu sisällössä. Kouluttaja tuntee kentän hyvin ja osasi kysymysten mukaan sopeuttaa sisältöä. Suosittelen kaikille johtajille!"
"Hienosti rakennettu kurssi, onneksi löysin sen."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

VTT, KTM Maarit Pedak, viestinnän tutkija, konsultti ja kouluttaja Helsingin yliopistosta

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

8.3.2023 - 29.4.2023

Kurssimaksu

260€