Avoin yliopisto-opetusAasia-opinnot

Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa: Japanin moderni kulttuurihistoria

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkokurssi, luennot katsottavissa tallenteina

Kurssin 1. luento välitetään reaaliaikaisesti 19.1.2023 klo 16.00 alkaen. Myös 2 muuta luentoa ovat reaaliaikaisia. Loput luennoista ovat katsottavissa itsenäisesti. Myös reaaliaikaiset luennot tallennetaan, joten ne voi katsoa oman aikataulun mukaisesti. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa.

Zoom-linkki  ja tallenteet löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Kohderyhmää ovat kulttuurin harrastajat, alalla työskentelevät tai sinne pyrkivät sekä muut kurssin aiheesta kiinnostuneet. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää, millaisista vaiheista Japanin  moderni kulttuurihistoria (vuodesta 1868 eteenpäin) muodostuu ja miten kulttuurin ilmiöt kytkeytyvät laajempiin yhteiskunnan kehityskulkuihin.

Opiskelija osaa myös eritellä kriittisesti modernin kulttuurihistorian suhdetta perinteeseen sekä "perinteen" mielikuvien muodostamisen osana modernin kulttuurin kehitystä. 

Sisältö

Japanin moderni kulttuurihistoria on kiehtova ja monipuolinen mutta myös ristiriitainen ja myrskyisä kokonaisuus, jonka aikana Japani on siirtynyt useamman kerran kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti ääripäästä toiseen. Vuonna 1868 alkanut länsimaisen kulttuurin, teknologian ja ajattelun aktiivinen omaksuminen on toteutunut Japanissa monipuolisina vaikutteiden synteeseinä ja konflikteina sekä johtanut myös nykypäivän Japanin muodostumiseen.

Tällä kurssilla perehdytään kehitykseen historiallisten tapahtumien, korkeakulttuurin ja masssakulttuurin (mm. kirjallisuus, elokuvat, kuvataide, musiikki, manga, videopelit), ajattelun sekä median kautta. Näistä näkökulmista lähestytään modernin aikakauden ydinkysymyksiä, suuntauksia ja kipukohtia Japanissa sekä perehdytään siihen, miten tämä kaikki peilautuu nykypäivän kulttuuriin.

Suoritustapa

Luennot  + tehtävät + lukemisto

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Korvaavuus

Tämä toteutus käy seuraavien opintojaksojen suorittamiseen:

KUKA-AA212 Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa (5 op)

KUKA-AA214 Kirjallisuus ja taide Aasiassa (5 op)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Opettaja

FT Lasse Lehtonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2023 - 8.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

2.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy

15.1.2023

Kurssimaksu

180€