KieletKorea

Korean alkeiskurssi 2

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

16.1.–8.5.2023 maanantaisin klo 16.30–18.00

Ei opetusta 27.2., 10.4. ja 1.5.

HUOM! Opetus verkossa 30.1., katso lisätiedot Moodlesta tai sähköpostistasi!

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse ja Moodlen kautta)

Jakso pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Korean alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Korean alkeiskurssi 2 suoritettuaan opiskelija osaa

  • - keskustella kellonajoista ja päivistä
    - keskustella suunnitelmista
    - kysyä ja neuvoa tietä
    - keskustella sijainneista.

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. juhlapäivät, suunnitelmista keskusteleminen, matkustus sekä tien neuvominen ja kysyminen. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa. Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Oppimateriaali

Kim, Holopainen, Marjala, Räihä, Räisänen: Korea alku! Korean perusteet (Hawoo 2022)

ISBN: 9791167480439

Oppikirja ei sisälly osallistumismaksuun.

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan lähiopiskeluna. Kurssi sisältää 28 oppituntia opetusta ja vähintään 26 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista. 

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson normaalihinta on 125 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 105 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse kurssikirjeen mukana 1-2 viikkoa ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Korean jatkokurssi 1. Kurssi on suunnitteilla syksylle.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia (at) tampereenkesayliopisto.fi, puh. / Whatsapp 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.1.2023 - 8.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

16.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

16.1.2023

Kurssimaksu

125€