Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Rajataitotyöpaja AUTTAVAT RAJAT®

Kaksipäiväinen rajataitovalmennus auttamisammateissa toimiville henkilöille 

Ajankohta

Pe-la 31.3.-1.4.2023 klo 9-16. Koulutus on lähiopetusta.

Koulutuskuvaus

Monilla meistä on rajoihin liittyviä haasteita, myös auttajilla. Siinä ei ole mitään noloa tai hävettävää. Rajoja haavoittavat hyvin monenlaiset elämäntekijät, ja harvinaisempaa on ettei rajoihin liittyviä haasteita olisi. 

Auttamistyön ammattilaisena omien ja toisen ihmisen rajoista ilmaisevien signaalien tunnistaminen, rajojen ylläpitäminen ja rajanvetotarpeen kunnioittaminen ovat eettisen ja auttavan auttamistyön sekä oman työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin edellytys. Rajojen tehtävänä on suojella sekä auttajaa itseä että hänen asiakkaitaan. Ilman selkeää käsitystä rajoista voi hyvää tarkoittava työ muodostua hyödyttömäksi tai haavoittavaksi asiakkaalle, uuvuttavaksi ja näännyttäväksi auttajalle itselleen. 

Rajataitotyöpaja AUTTAVAT RAJAT® - koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan, tiedostamaan ja ymmärtämään omia rajoihin liittyviä haasteita, jotta omia reaktioita ja toimintaa on haastavissa tilanteissa mahdollista ennakoida paremmin ja toimintaa vaikeissa tilanteissa tarvittaessa muuttaa. 

Rajanvetotarpeen tunnistaminen ja rajojen ilmaiseminen toiselle ovat etupäässä ”ei-kielellisiä” taitoja- keho antaa signaalit rajanvetotarpeista ja rajojen asettaminen on aivan konkreettisestikin kehollista toimintaa ja fyysistä ilmaisua. Koulutuspäivien aikana rajoja tutkitaan ja työstetään luottamuksellisessa ilmapiirissä psykofyysisen ja sensomotorisen psykoterapian menetelmin.

Menetelmät ovat sovellettavissa omaan asiakastyöhön.  

Kohderyhmä

Rajataitotyöpaja soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä terapia-, kasvatus- ja ohjaustyötä tekeville. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin. 

Koulutukseen otetaan enintään 14 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii AUTTAVAT RAJAT® rajataitovalmennuksen kehittäjä, TtM, Psykoterapeutti, Kehopsykoterapeutti ja työnohjaaja Jaana Rajaveräjä. 

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula, puh 040 357 3232

Oppimateriaali

Kouluttajan jakama materiaali.


Aiemmin tulleita palautteita:

”Aivan mahtavan hyvä koulutus, todella hyvä kouluttaja. Sain oppia innostavassa ja turvallisessa, ammatillisesti sekä henkilökohtaisesti antoisassa ilmapiirissä.”

”Loistava, erittäin asiantunteva kouluttaja, joka osasi luoda myönteisen ja turvallisen ilmapiirin. Todella hyvin suunniteltu sisältö: sopivassa suhteessa teoriaa ja kokemuksellisia harjoituksia. Suosittelen ehdottomasti kaikille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille!”

Opettaja

Psykofyysinen psykoterapeutti Jaana Rajaveräjä

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

31.3.2023 - 1.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

1.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

10.3.2023

Kurssimaksu

350€

Ilmoittaudu