KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi 1

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

9.1.–17.4.2023 seuraavasti: 

9.1.–20.2. maanantaisin klo 16.20–18.40
Ei opetusta viikoilla 9 ja 10.
16.3. torstaina klo 16.20–18.40
20.3.–3.4. maanantaisin klo 16.20–18.40
13.4. torstaina klo 16.20–18.40
17.4. maanantaina klo 16.20–18.40

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse ja Moodlessa)

Kohderyhmä

Japanin kielen jatkokurssi 1 on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit 1–3 (noin 115–120 tuntia opetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 70 kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 9 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • - selviytyy erilaisista arkipäivän kommunikaatiotilanteista kuten lääkärissä käynti
  • - osaa kertoa omista aikomuksistaan, toivomuksistaan ja kokemuksistaan sekä antaa neuvoja ja ilmaista olettamuksia
  • - osaa noin 130 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia, esim. adjektiivien vertailu. Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa (mm. matkustaminen ja sairauden oireet). Jakson opetuskielet ovat suomi ja japani.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla

Uusintakoe toukokuussa 2023 (tarkka ajankohta ilmoitetaan kurssin aikana)

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja  korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua syksyllä kurssilla Japanin kielen jatkokurssi 2.Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan nettisivuillamme alkukesästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia (at) tampereenkesayliopisto.fi, puh./Whatsapp 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.1.2023 - 17.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

17.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

8.1.2023

Kurssimaksu

130€