KieletEspanja

Espanjan kielen jatkokurssi 2

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 24.1.–9.5.2023 tiistaisin klo 16.30–19.45 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2.) 

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Espanjan kielen jatkokurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 12-15 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssin 1 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. 5–6 lukiokurssia tai DELE perustaso (kielitaito tasolla A2.1.).

Tavoitteet

Taitotaso A2.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - hallitsee espanjan peruskieliopin
  • - hallitsee preteritin, imperfektin ja pluskvamperfektin käytön ja tuntee futuurin eri muodot, suorat ja epäsuorat objektipronominit sekä indefiniittipronomineja
  • - ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja osaa keskustella niistä
  • - osaa keskustella ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista, esim. matkoistaan tai harrastuksistaan
  • - osaa perustella mielipiteitään
  • - tuntee espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria
  • - pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esim. työssä

Sisältö

Kurssilla syvennetään mm. kieliopin, sanaston sekä suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Jatketaan preteritin ja imperfektin opiskelua sekä opetellaan pluskvamperfektin ja futuurin käyttöä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan muun muassa pari- ja pienryhmäkeskustelujen muodossa. Luetun ja kuullun ymmärtämistä harjoitellaan sekä oppikirjan että autenttisten materiaalien avulla. Laaditaan myös erilaisia lyhyitä tekstejä.

Aihepiireinä ovat muun muassa harrastukset, matkakokemukset, asiointi esim. lääkärissä, asuminen ja asuinympäristö, ihmissuhteet, tapaamiset, espanjankielisten maiden ruokakultuuri ja pöytäkeskustelut.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 60 oppituntia (à 45 min.) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen ja sovittuihin harjoitustöihin sekä suullisen ja kirjallisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rambla Lop, Warjus: Ventana 3, Sanoma Pro, ISBN: 978-952-63-4304-4, kappaleet 3–8

Lisäksi käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi 2 vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja 4.

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi 3.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.1.2023 - 9.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

2.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

23.1.2023

Kurssimaksu

145€