KieletEspanja

Espanjan kielen jatkokurssi 4

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 17.1.–18.4.2023 tiistaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Espanjan kielen jatkokurssi 4 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä noin 20 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit 1–2 sekä jatkokurssit 1–3 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. espanjan kieli lukiossa B2- tai B3-kielenä (kielitaito tasolla A2-B1).

Hallitset espanjan peruskieliopin. Ymmärrät yleiskielisiä tekstejä ja osaat keskustella niistä. Osaat kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista. Osaat kuvailla sekä menneitä että tulevia tapahtumia ja perustella mielipiteesi. Tunnet espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria. Pystyt käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esimerkiksi töissä tai vapaa-ajalla.

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla 

Espanjan kielen jatkokurssin 4 suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää erilaisia kirjallisia tekstejä kuten sanomalehtitekstit ja artikkelit ja löytää niistä keskeisen sisällön
- osaa keskustella häntä kiinnostavista aiheista sekä esittää kysymyksiä ja kommentteja
- osaa ilmaista tahtoa, epävarmuutta ja toiveita
- osaa kertoa ja keskustella yhteiskunnasta ja hyvinvoinnista
- osaa kommunikoida kulttuurierot huomioiden


Sisältö

Teemme monipuolisesti harjoituksia ja työskentelemme pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista ilmaisua ja tehdään paljon puhe- ja keskusteluharjoituksia. Harjoittelemme myös sanastoa ja rakenteita.

Kurssin teemoja ovat muun muassa kestävä kulutus, hyvinvointi, politiikka, yhteiskunta ja taide.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäistä työskentelyä (mm. kotitehtäviä). Neljän opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin ja sovittujen harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla hyväksytty–hylätty.

Oppimateriaali

Anna Ahlava, Eeva Hämäläinen, Maria Jompero, Javier Lázaro Ramos, Essi Pakarinen: Ventana 4 (ISBN: 978-952-63-4990-9), kappaleet 5–8 sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi 4 on jatkoa kurssille Espanjan kielen jatkokurssi 3. 

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.1.2023 - 18.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

2.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

16.1.2023

Kurssimaksu

140€