KieletJapani

Japanin kielen alkeiskurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

16.1.–24.4.2023 maanantaisin klo 16.20–18.40

Ei opetusta 27.2. ja 10.4.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse ja Moodlessa)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • - selviytyy helpoista yksinkertaisista kommunikaatiotilanteissa kuten esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen
  • - osaa lukea ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit
  • - on tutustunut japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen ääntämistä sekä sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. lukusanat, kellonajat, ajanilmaukset, tervehdykset, ostokset, ravintolassa, päivän toimet). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita: mm. substantiivilause sekä verbejä masu-muodossa ja sanakirjamuodossa. Opitaan hiragana-tavumerkit. Tutustutaan myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Kurssin opetuskielet ovat suomi ja japani. Englantia käytetään apukielenä tarpeen mukaan.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle. Saat Moodlen kautta ennen kurssin alkamista tietoa siitä, mistä Genki I-kirja kannattaa ostaa.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelu 22.5. klo 16.00–18.00

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa japanin opiskelua loppukesällä Japanin kielen alkeiskurssilla 2. Tarkemmat tiedot kesäkursseista julkaistaan nettisivuillamme maalis-huhtikuussa.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia (at) tampereenkesayliopisto.fi, puh. / Whatsapp 050 575 7127

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Naoko Raisto

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.1.2023 - 24.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

17.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

22.1.2023

Kurssimaksu

130€