KieletUkraina

Ukrainan kielen alkeiskurssi 2

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 23.1.–8.5.2023 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 27.2., pääsiäisenä 10.4. ja vappuna 1.5.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Svitlana Linyva

Kohderyhmä

Ukrainan kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ukrainan kielen alkeiskurssi 1:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A1. 

Tavoitteet

Taitotaso A1.2–A1.3 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla)

Ukrainan kielen alkeiskurssi 2:n suoritettuaan opiskelija

•    osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
•    osaa kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään ja lähiympäristöstään sekä ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia
•    osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia
•    osaa keskustella ilmastoasioista
•    osaa kertoa päivärutiineistaan ja terveydestään sekä keskustella kuulumisista
•    osaa sopia ajankohdista ja tekemisistä
•    osaa kuvailla ja vertailla
•    pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti yksinkertaisissa tilanteissa (työ, opiskelu, matkailu)

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- ukrainan kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia

Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan viestintää tavallisissa kielenkäyttötilanteissa. Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmä-, pari- ja itsenäistä työtä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää arkielämässä.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Olena Bekh, James Dingley: Complete Ukrainian Beginner to Intermediate Course, kappaleet 4–8/9

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. 

Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia ja kirjoitetaan omiin vihkoihin.  

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 8.5.2023
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Katso myös

Ukrainan historian kurssi verkkoluentosarjana 1.2.–19.4.2023: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8944/ukrainan-historia/. Ilmoittaudu mukaan!  

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Svitlana Linyva

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

23.1.2023 - 8.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

17.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

22.1.2023

Kurssimaksu

140€