KieletRanska

Ranskan kielen alkeiskurssi 1

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 16.1.–8.5.2023 maanantaisin klo 17.00–20.15.

Ei opetusta 27.2., 10.4. ja 1.5.

Opetuksessa käytetään Moodle- ja Zoom-alustoja. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Ranskan kielen alkeiskurssi 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet ranskaa. 

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan yleisimpien asiointitilanteiden kieltä ja kielen perusrakenteita sekä tutustutaan tapakulttuuriin.

Kurssin käytyään opiskelija:

  • - selviytyy ranskan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa esim. matkalla tai omalla työpaikalla olevien asiakkaiden kanssa (mm. asiointi, auttaminen, neuvominen)
  • - ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen, työhön, harrastuksiin ja lähiympäristöön
  • - osaa kielen perusrakenteet
  • - tunteet kielialueen kulttuurieroja ja vuorovaikutustapoja sekä pystyy ottamaan niitä huomioon omassa toiminnassaan

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja luentomonisteiden avulla sekä tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia. Lisäksi harjoitellaan suullista ilmaisua ja keskustelua sekä tehdään harjoituksia ääntämisen, puhevalmiuden ja kuullun ymmärtämisen parantamiseksi. Opintojaksolla tutustutaan myös kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisten tehtävien tekeminen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0–5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Ranskan kielen alkeet - 3H00EM69 (5 op).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan kielen alkeiskurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Ranska 1.

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Ranska 2. Kurssi järjestetään loppukesästä ja tarkemmat tiedot julkaistaan nettisivuillamme maalis-huhtikuussa.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.1.2023 - 8.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

8.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

23.1.2023

Kurssimaksu

145€