KieletKorea

Korean alkeiskurssi 1

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

17.1.–18.4.2023 seuraavasti:

lähiopetusta 17.–31.1. tiistaisin klo 16.30–19.00

verkko-opetusta 7.2.–11.4. tiistaisin klo 16.30–19.00

sekä 18.4. ti klo 16.30–19.45

Kurssin 3 ensimmäistä tapaamista järjestetään lähiopetuksena (ei etäosallistumismahdollisuutta). Lähiopetusosuuden jälkeen opiskelua jatketaan verkossa. 

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse ja Moodlessa)

Jakso alkaa lähiopetusosuudella (3 tapaamiskertaa), jonka jälkeen siirrytään verkkotyöskentelyyn.

Edeltävät opinnot

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • - tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • - osaa esittäytyä
  • - osaa keskustella lähiympäristössä olevista esineistä
  • - osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä
  • - osaa viikonpäivät ja vuorokaudenajat

Sisältö

Korean alkeiskurssi 1 sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille. Opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä kertominen sekä lähiympäristöstsä olevista esineistä keskusteleminen. Kurssilla opitaan n. 150 sanaa (mm. maat, ammatit, paikat, viikonpäivät, yleisiä tervehdyksiä ja verbit). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Kim, Holopainen, Marjala, Räihä, Räisänen: Korea alku! Korean perusteet (Hawoo 2022)

ISBN: 9791167480439

Oppikirja ei sisälly osallistumismaksuun.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 40 oppituntia opetusta ja vähintään 41 tuntia itsenäistä työskentelyä. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä ja harjoituksia, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä tunnilla.

Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 115 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen 

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa korean opiskelua loppukesällä Korean alkeiskurssilla 2. Tarkemmat tiedot kesän kielikursseista julkaistaan maalis-huhtikuussa nettisivuillamme.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia (at) tampereenkesayliopisto.fi, puh. / Whatsapp 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.1.2023 - 25.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

9.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

16.1.2023

Kurssimaksu

145€