KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi 2

Laajuus (op)

4

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 24.1.–25.4.2023 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet saksan kielen alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssin 1 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. 5 - 6 saksan lukiokurssia). Kielitaito tasolla A2.1.

Kurssi sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. Se soveltuu sekä työssäkäyville ja korkeakoulujen tai lukioiden opiskelijoille että kenelle tahansa saksan kielen taitonsa kehittämisestä kiinnostuneelle.

Tavoitteet

Taitotaso A2.1–A2.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita
- osaa viestiä melko sujuvasti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa (esimerkiksi tapaamisesta sopiminen tai neuvotteleminen)
- ymmärtää yksinkertaisten asiatekstien pääsisällön ja yksityiskohtia
- osaa lukea ja kirjoittaa yhtenäistä tekstiä (esim. sähköpostia)
- hallitsee arkisen perussanaston ja tuntee työelämäsanastoa

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy kirjallisia rakenneharjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 2, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-34578-7), kappaleet 5–8

Kurssin alussa kerrataan lyhyesti kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 2 -kirjan äänitteen (ks. https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/saksa/hallo/hallo-2/).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukoe Moodlessa tiistaina 2.5. klo 17.00–19.00

Uusintakokeet Moodlessa tarvittaessa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi 2 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa 4. 

Tämän kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Saksan kielen jatkokurssi 3:lla, joka alkaa syksyllä 2023.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.1.2023 - 25.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

17.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

23.1.2023

Kurssimaksu

140€