KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi 4

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 16.1.–24.4.2023 maanantaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 27.2. ja pääsiäisenä 10.4.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi 4 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi 3 tai vastaavat tiedot (esimerkiksi lukion B2-oppimäärä).  Kielitaito tasolla A2–B1.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat  kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso B1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

- osaa käyttää aktiivisesti melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja yleisiä fraaseja sekä joitakin idiomeja
- ymmärtää lyhyttä kerrontaa sekä pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia selkeästä puheesta, jossa käsitellään toistuvia teemoja
- osaa käyttää useita erilaisia rakenteita suhteellisen virheettömästi
- ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta
- pystyy lukemaan ja ymmärtää muutaman sivun pituisia tekstejä tutuista aiheista myös valmistautumatta
- kykenee poimimaan vaativammista teksteistä keskeiset asiasisällöt
- osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa
- pystyy osallistumaan ajankohtaisiin ja oman alan aiheita käsitteleviin keskusteluihin
- osaa selittää näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat
- osaa tuottaa omaan alaansa liittyviä lyhyehköjä suullisia esityksiä
- pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin tietoa välittävän tekstin tutuista, itseään kiinnostavista aiheista
- pystyy välittämään tietoa tutuista aiheista tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa
- osaa ottaa vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä saksankieliseen kulttuuriympäristöön liittyviä näkökohtia


Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja lyhyehkön esitelmän pitäminen kurssin aikana. Jatkuva arviointi. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 3, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36612-6), kappaleet 1–3

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi 4:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Saksan kielen jatkokurssi 5, joka alkaa syksyllä 2023.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.1.2023 - 24.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

18.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

15.1.2023

Kurssimaksu

140€