Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutus 20 op

Koulutuspäivät:

10.-11.11.2023
1.-2.12.2023  
26.-27.1.2024
8.-9.3. 2024
12-13.4.2024

Koulutuspäivät ovat aina klo 9.00-16.00

Koulutuspäivät pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa.

 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Koulutukseen on rajattu osallistujamääärä.

Koulutuksen hinta on 2559 €. Varausmaksu 200 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä  loka-marraskuussa 2023 ja helmikuussa 2024. Varausmaksua ei palauteta, mikäli  opiskelija peruu osallistumisensa opintoihin.

Hinta sisältää, lähiopetuspäivissä tapahtuvan opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti sekä Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirjan.


Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.


Kouluttaja (alustavat)

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa

Pääkouluttaja: Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ammatillinen opettaja, artenomi, kehitysvammaisten hoitaja

kouluttajat (alustavasti):

Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja

Nina Sundberg, sykoterapeutti VET,  ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti

Tuuli Paltemaa, NLP Trainers Trainer, NLP Coach, taideterapeutti, työnohjaaja (STORY), työyhteisövalmentaja

Hanna Paatero, Teatteri-ilmaisun ohjaaja , kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja


Kohderyhmä

Opinnot sopivat kasvatus-, opetus-, kuntoutus-, sosiaali- ja  terveysaloilla työskenteleville sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä sekä oman itsensä kasvusta ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. Opintoihin ei ole ammatillista pääsyvaatimusta eivätkä ne edellytä aiempaa kuvataiteellista työskentelyä – jokainen on oikealla, omalla tavallaan luova.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen löytäminen, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen ilmaisun vahvistaminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen.

Opinnot antavat valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa.

Sisältö ja teemat

Opintojen laajuus on 20 opintopistettä. Opinnot sisältävät pääsääntöisesti 10 yhteistä opintotapaamista. Opintotapaamisten välillä etätehtävät syventävät koulutuksen sisältöjä ja koulutuksen sisältöjen soveltaminen omiin työskentelytapoihin kehittää omaa asiantuntijuutta.

 • Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
 • Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja työskentelymenetelmät
 • Taideterapian perusteet
 • Ratkaisukeskeisten taideterapiamenetelmien ohjaus
 • Itsetuntemuksen vahvistaminen
 • Voimavarat ja vahvuudet
 • Myötätunto ja itsemyötätunto
 • Psykofyysisyys
 • Ryhmätoiminta
 • Taiteen hyvinvointivaikutukset
 • Kriisit ja traumat
 • Tulevaisuuteen suuntaaminen

Opinnot hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja – Solution Focused Art®.

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua syventäviin Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin opintoihin (40 op) – Solution Focused Art®.

Koulutuksen taustaa

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Ahttps://www.alfapartners.fi/ratkaisukeskeinen-kuvataideterapeutti/rt -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art.

Koulutuslinjan terapiatyön kouluttajat ovat ammatilliselta pätevyydeltään terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus(esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen ).

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua , ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävien tekeminen (10 kpl), porfolion rakentaminen, itsenäinen ateljeetyöskentely kotona.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Varausmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa. Mikäli peruminen tapahtuu myöhemmin kuin kuukausi ennen koulutuksen  alkua tai osallistuja ei ilmoita perumisesta ja jää saapumatta  kurssille, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan (maksettua  verkkomaksua ei palauteta ja mahdolliset laskuttamatta olevat  osallistumismaksut laskutetaan).

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat Alfa Partners: koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

Opettaja

Hannele Ala-Keskinen

Opintopisteet

20

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.11.2023 - 13.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

1.1.2023

Ilmoittautuminen päättyy

5.11.2023

Kurssimaksu

2559€