KieletVenäjä

Venäjän kielen syventävä kurssi 2

Laajuus

3 op

Ajankohta

18.1.–3.5.2023 keskiviikkoisin klo 17.00–19.30 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 1.3.) 

Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään venäjän kielen alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssit 1 ja 2 (yhteensä n. 200–240 tuntia kieliopintoja) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2–B1. Kurssi soveltuu myös edistyneemmille kielen opiskelijoille.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen syventävän kurssin käytyään opiskelija
•    ymmärtää perusajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta
•    tavoittaa pääajatukset radio- ja tv-ohjelmista
•    osaa viestiä useimmissa tavallisissa tilanteissa esim. kertoa omista mielenkiinnon kohteistaan ja ilmaista mielipiteensä
•    kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
•    osaa hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tekstien kääntämistä ja kielioppia sekä tehdään tehtäviä rauhallisesti edeten ja taitoja syventäen. Lisäksi tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan ja kieleen ohjattujen keskusteluiden, uutiskatsausten, elokuvien sekä erilaisten opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaisten tekstien pohjalta.

Lisämateriaalilla ja harjoituksilla täydennetään hankittua kielen taitoa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 45 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja sovittujen harjoitustöiden tekemistä. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Arviointi asteikolla hyväksytty – hylätty.

Oppimateriaali

Трудные случаи русской грамматики: https://ruslania.com/fi/kirjat/24648-trudnye-sluchai-russkoj-grammatiki/ (syyn ja tavoitteen ilmaiseminen lauseenvastikkeella, aloitetaan sivulta 34)

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia. 

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ina Jantunen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.1.2023 - 3.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

18.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

16.1.2023

Kurssimaksu

130€