Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja 15 op

  • Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus – läsnäolon, itsetuntemuksen, voimavarojen lähteenä

  • Vapaita paikkoja - koulutukseen voi ilmoittautua mukaan 23.11. saakka

Perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16:

24.-25.11.
26.-27.1.2024
16.-17.2.
22.-23.3.
19.-20.4.

Kuvaus

Maailma ja todellisuus muuttuvat koko ajan. Muutokset koskettavat meitä jokaista. Me emme ole niin kuin älypuhelin, jonka akun voi kytkeä tarvittaessa virtalähteeseen. Muuttuvat, monimuotoiset toimintaympäristöt ja erilaiset elämäntilanteet haastavat meitä tiedostamaan hyvinvointimme lähteitä ja pitämään huolta voimavaroistamme entistäkin tietoisemmin.

Oivaltava® Mindfulness- ohjaajakoulutus antaa sinulle mahdollisuuden viettää 10 arvokasta päivää tärkeiden teemojen parissa, kuten esimerkiksi: Mitä minulle kuuluu? Mitä läsnäolo juuri minulle merkitsee? Tunnistanko asiat, jotka vievät tai tuovat minulle energiaa? Millainen on minun laaja-alainen vahvuuspotentiaalini? Miten voin hyödyntää vahvuuksiani hyvinvointini tukena monipuolisesti? Tunnistanko tunteeni? Millaisia ovat minun yksilölliset tapani reagoida ja ilmaista itseäni?  

Koulutuksen aikana kehität omaa itsetuntemustasi monin eri tavoin. Syvennät ymmärrystäsi mindfulnessista sekä tutustut omaan vahvuuspotentiaaliisi eri vahvuuslajien näkökulmasta. Teemakohtaisissa jaksoissa mindfulness-taidot yhdistyvät voimavaroihin, hyvinvointiin, keskittymiskykyyn, tunnetaitoihin, tietoiseen vuorovaikutukseen, luovuuteen, itsensä johtamiseen ja ihmissuhteisiin.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Voit osallistua koulutukseen, jos sinulla on perustietoa mindfulnessista (kursseilla tai itse hankittu) ja omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta. Maksimiosallistujamäärä 16.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita Koulutuksen aikana myös omat mindfulness- ja läsnäolotaidot vahvistuvat ja syvenevät omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Tavoite

Mieli pystyy rakentamaan uutta, levollisempaa suhdetta kaikkiin elämämme häiriötekijöihin. Tähän mielen luontaiseen taitoon perustuen on mahdollista elää levollisempaa elämää myrskyn ja kaaoksenkin keskellä. Mindfulnessia ei siten syyttä kutsuta mielen kuntosaliksi.  

Koulutuksessamme löydätkin paitsi vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, syvennät myös itsetuntemustasi ja tutustut laajaan vahvuusnäkemykseen. Lisäät myös tunnetaitojasi sekä kehität itsemyötätunto- ja myötätuntotaitojasi.  

Koulutus on vahvasti kokemuksellinen. Ohjaajuuden perusta luodaan omien harjoitusten kautta. Koulutuksen ja oman kokemuksellisen prosessin myötä saat välineitä ohjaajana toimiseen sekä mielen, tunteiden, uskomusten, vahvuuksien ja ajatusten kanssa työskentelyyn. Omat mindfulness- taidot lisääntyvät ja syvenevät omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta. Tunnistamalla oman ohjaajan äänesi, opit tunnistamaan tapoja, joilla voit viedä läsnäolotaitoja eteenpäin asiakkaillesi ja ohjattavillesi. Esimerkiksi opettajana saatat huomata oppilaidesi hyötyvän huomion suuntaamisen taidoista tai fysioterapeuttina pysähtyminen ja kehotietoisuus palvelevat myös hoitoprosessia. Ohjaajakoulutuksemme tavoitteena on antaa sinulle valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia sekä yksilöille että ryhmille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita itselle luontevimmalla tavalla. Koulutuksen aikana myös oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Mindfulness -ohjaaja koulutuksen käytyäsi osaat 

  • - kuvata mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet
  • - tunnistaa mindfulness-harjoittamisen syventymisen omien kokemusten ja oivallusten kautta
  • - kuvata mindfulness-harjoittelun vaikutuksia hyvinvointiin
  • - soveltaa mindfulness -menetelmää keskittymiskykyyn, tunnetaitoihin, tietoiseen vuorovaikutukseen, luovuuteen ja itsensä johtamiseen.
  • - omaat valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia yksilöille ja ryhmille.


Sisältö

Jakso 1 | 24.–25.11.2023

Mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet

Mindfulness-harjoittelu, mieli ja aivot

Mielen strategiat

Läsnäolon kokemus, kehotietoisuus ja aistimukset

Voimavarat ja energiatasapaino

Vahvuudet

Stressi ja stressinsäätely

Mindfulness-harjoitusten ohjaaminen yksilöille

Jakso 2 | 26.–27.1.2024

Mindfulness-harjoitusten ohjaaminen ryhmille

Huomion tietoinen suuntaaminen, keskittymiskyky

Ajattelumekanismit, tulkinnat ja uskomukset

Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

Jakso 3 | 16.–17.2.2024

Tunnetaidot, tunnistaminen, elinkaari, merkitykset

Tunnemekanismit

Tunneäly

Itsemyötätunto ja myötätunto

Jakso 4 | 22.–23.3.2024

Vuorovaikutuskanavat

Mindfulness ja itsetuntemus

Voimakehä - laaja-alainen vahvuusnäkemys

Mindfulness ja ihmissuhteet

Kokemustilat

Oivallukset

Jakso 5 | 19.–20.4.2024

Luovuus

Äykäs intuitio

Lopputyöt


Suoritustapa

  • 10 lähiopetuspäivää (sisältää hiljaisen retriitti-päivän)
  • 4 x 4 viikon välein pidettävä verkkowebinaari

Koulutus koostuu 10 lähiopetuspäivästä (sisältää hiljaisen päiväretriitin) ja neljän viikon välein pidettävästä 30-45 minuutin mittaisesta mindfulness – harjoitteesta verkkowebinaarin muodossa. Ajankohdat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa ja sen voi kuunnella myös tallenteena. (Verkkotapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella).

Koulutuksen aikana syvennymme monipuolisesti mindfulness-menetelmän käyttöön. Opetusmenetelminä ovat luennot, ohjausharjoitukset, omien harjoitusten reflektointi ryhmässä sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen sekä kirjoista tehtävät referaatit ja valmennukselliset harjoitukset. Hiljainen päiväretriitti tukee sekä omaa harjoittelua että ohjaajavalmiuksia.  
Lopputyön aiheena on mindfulness-ohjaajataitojen hyödyntäminen, ohjaajaksi kasvun kuvaus tai muu yhdessä sovittava mindfulness-aihe. Lopputyön voi tehdä luovasti itselle luontevalla tavalla. Koulutuksessa käytetään muutoin kouluttajan jakamaa materiaalia.


Suoritusmerkintä

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta tieotjen siirtämiseen kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/ 

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  

Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, kirjalliset työt, näyttötyö, itsenäinen harjoittelu ja oppimisen reflektointi. 

Lähtökohtaisesti edellytetään läsnäoloa joko lähitapaamisissa- tai poikkeustilanteissa etäyhteydellä. 

Poissaolojen korvaaminen sovitaan erikseen kouluttajien kanssa.


Osallistumismaksu

1950 €. Ilmoittautuessa maksetaan ennakkomaksu 200 € verkkomaksuna (tai tilataan lasku työnantajalle). Koulutuksen alkaessa koulutus laskutetaan kahdessa erässä á 875 €.


Kouluttajat

GLP-Coach®, Metataito-valmentaja®,  Master Coach (ICF), Minduflness-kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja, Positive psychology practitioner®  Ritva Liisanantti

KM, Brain based Coach®, Voimakehä® valmentaja, Voimakehä® kouluttaja, Oivaltava® mindfulness-ohjaaja, työhyvinvointivalmentaja Anna-Maija Gustafsson

Tutustu kouluttajiin: http://www.inspiralcoach.fi/

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula (etunimi.sukunimi@tampereenkesayliopisto.fi), puh. 040-3573232

Käy tutustumassa myös @elluyellow:n blogitekstiin, jossa hän kertoo mitä on saanut elämäänsä Mindfulness -ohjaajakoulutuksesta!

Opettaja

Ritva Liisanantti ja Anna-Maija Gustafsson

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.11.2023 - 20.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

5.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

23.11.2023

Kurssimaksu

1950€