Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus®

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, joista 

HoivaLuovi-ohjaaja 10 op on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VoimaLuoVi-ohjaaja 8 op muille ammattilaisille / aiheesta kiinnostuneille

Ajankohta

10.8.-16.11.2023, etäkoulutus (luontojakso Tampereen Kaupissa)

Sisältökuvaus

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -menetelmäkokonaisuus on suomalaisten psykologien kehittämä, näyttöön perustuva luontolähtöinen menetelmä. 

LuoVi-ohjaajakoulutuksessa opiskelija perehtyy tietoperustaan luonnon hyvinvointivaikutuksista ja oppii, miten luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa hyödyntää ammattimaisesti luonnon hyvinvointivaikutuksia osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa käyttää Luonnosta Virtaa/LuoVi -menetelmiä ja hänellä on valmiudet ja pätevyys ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaajapätevyys). 

Koulutus sisältää myös peruspaketin laadukkaasta Green Care -toiminnasta ja täyttää Green Care Finland ry:n laatulautakunnan koulutusvaatimuksen kriteerit (Green Care -perusteet, 5 op).

Kaksi laajuutta / kohderyhmää

LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla kaikki tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet. Koulutus on pääosin samankaltainen VoimaLuoVi- ja HoivaLuoVi-opiskelijoille, mutta HoivaLuoVi-koulutus kattaa koko LuoVi-menetelmäkokonaisuuden ja se on suunnattu pääosin sote-alan ammattilaisille. VoimaLuoVi-koulutus rajoittuu asiakasryhmän tavoitteiden ja ohjaajan koulutustaustan (ei sote-alan ammattilainen) mukaisiin LuoVi-menetelmiin.

Ydinsisällöt ja ohjelma

1. jakso (etänä) 10.-11.8.2023

Suomalainen Green Care - perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen (1 webinaaripäivä)

Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen- ja interventioiden tuottamisessa (1 webinaaripäivä)

2. jakso (etänä) 24.-25.8. 

Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa 

Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa ja tutkimusten valossa 

3. jakso 14.-15.9.

Lähiopetusta luontoympäristössä - Tampereen Kaupissa

LuoVi-menetelmät käytännössä 

LuoVi -kuntoutusmenetelmät käytännössä

4. jakso (etänä) 16.11.

Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata luonnon hyvinvointivaikutusten ja niitä selittävien keskeisten eko- ja ympäristöpsykologian teoreettisten selitysmallien ja tutkimusnäyttöjen tietoperustaa

- soveltaa Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta omaan ammatilliseen toimintaan

- soveltaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta asiakastyössä osana HoivaLuovi -ohjaajan tai VoimaLuovi -ohjaajan menetelmäkokonaisuutta

- määritellä laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteet

- soveltaa laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteita omassa käytännön työssään.

  • Suoritustapa               

HoivaLuoVi -koulutuskokonaisuus (10 op) muodostuu teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät) luontoympäristössä sekä koulutuspäivien välissä tehtävistä välitehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä. Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön sovellettava kehittämistyö/lopputyö, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kaksiosaisessa kehittämistehtävässä (kirjallinen ja videotallenne) kuvataan, miten Luonnosta Virtaa -menetelmiä ohjataan omassa asiakastyössä. Myös etänä toteutettaviin koulutuspäiviin sisältyy osallistujan omassa lähiluonnossa tapahtuvia etäohjattuja LuoVi-harjoituksia – käytännön osio sisältyy jokaiseen koulutuspäivään.

VoimaLuoVi -koulutuskokonaisuus (8 op) sisältää vastaavat osuudet, mutta ne ovat sisällöltään suppeammat, esimerkiksi vähäisempi oheiskirjallisuus ja suppeampi lopputyö. Myös toisen lähipäivän pituus on lyhyempi. 

Kouluttajat

Kirsi Salonen

Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja.

Jane-Veera Paakkolanvaara

Psykologi (PsM), psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, väitöstutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja.

Osallistumismaksu

HoivaLuoVi 10 op -koulutuskokonaisuus 1350 €

VoimaLuoVi -koulutuskokonaisuus 8 op 1150 €

Ilmoittautuessa maksetaan 1. osamaksu 150 euroa verkkomaksuna tai tilataan laskutus työantajalle. 

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä sen käynnistyessä.


Opintopisteiden kirjaaminen Oma opintopolku -palveluun:

Halutessasi, tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  

Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/

Opiskelijan osaaminen arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.  

Lisätietoja

Sanna Vaurula, puh. 040-357 3232, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi

Opettaja

Kirsi Salonen, PsT ja Jane-Veera Paakkolanvaara, PsM

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

10.8.2023 - 16.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

22.1.2023

Ilmoittautuminen päättyy

29.6.2023

Kurssimaksu

1350€

Ilmoittaudu