Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kontekstin taju - voimavarakeskeinen ryhmän ohjaaminen

”Ryhmän ohjaaminen on tavoitteellista, aktiivista, dialogista, osallisuudesta ja vertaisuudesta voimaa ammentavaa ammatillista tapaa toimia ryhmän ja sen yksilöiden hyväksi ymmärtäen kontekstin mukanaan tuomat vaateet”. (Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen, 2022, Juha Kilpiä) 

Aika

8.9.2023 klo 9.00-16.00 (8 oppituntia)

Paikka

Tampereen kesäyliopisto

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka työssään ohjaavat tai suunnittelevat ohjaavansa voimauttavia tai kuntouttavia vertaisuudesta voimaa ammentavia ryhmiä.

Sisältö

Koulutus on dialoginen opintopäivä voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen, jossa samalla tutkitaan yhdessä voimavarakeskeisiä tapoja ja käytäntöjä ryhmän ohjaamisessa, eletään niitä todeksi.

Koulutuksessa tutkitaan yhdessä, mitä on voimavarakeskeisyys. Mitkä ovat niitä juurikäsitteitä, jotka suuntaavat kaikkea toimintaa voimavarakeskeisessä ryhmän ohjaamisessa ja miten ne liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen.

Koulutuspäivässä dialogiset, ratkaisukeskeiset, narratiiviset ja reflektiiviset tavat toimia sekä kontekstuaalinen tapa ajatella saavat sijaa. Päivä antaa mahdollisuuden tutkia ja kehittyä ryhmän ohjaajana. Tavoitteena on käydä sellaista dialogia, joka lisää osallistujien kyvykkyyttä sekä innostusta ryhmän ohjaamisessa.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Juha Kilpiä. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus ryhmän ohjaamisesta ja lisäksi hän on voimavarakeskeinen työnohjaaja, seksuaalipedagogi ja nuorisotyönohjaaja. Häneltä ilmestyi 2022 syksyllä kirja ”Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaukseen”

Osallistumismaksu

190 €. Kirja "Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen (2022, Juha Kilpiä) sisältyy osallistumismaksuun.

Lisätiedot

Sanna Vaurula, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, p. 040-357 3232.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 20.8. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 21.8.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 


Opettaja

Juha Kilpiä, voimavarakeskeinen työnhjaaja, seksuaalipedagogi

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

8.9.2023 - 8.9.2023

Ilmoittautuminen alkaa

24.1.2023

Ilmoittautuminen päättyy

20.8.2023

Kurssimaksu

190€

Ilmoittaudu