Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

DKT-perusteet ja taitoalueet - LivingSkills Taitovalmennuskoulutus

Tämä kurssi on päättynyt

Viisi peräkkäistä perjantaipäivää klo 9.00-16.00: 3.11., 10.11., 17.11., 24.11. ja 1.12.2023

Koulutus pidetään lähiopetuksena kesäyliopiston koulutustiloissa os. Yliopistonkatu 60 A / Kalevantie 7 C.

Sisältökuvaus

Koulutuksessa annetaan tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta taitoharjoittelijan elämään. Taitovalmennuksen tavoitteena on oppia uusia taitoja, jotka helpottavat elämää, vahvistavat itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä vähentävät itselle haitallista käyttäytymistä. Näitä taitoja ovat hetkessä eläminen, vuorovaikutustaidot, tunnesäätelytaidot ja ahdistuksen hallintakeinot. Ryhmässä ja ryhmäkertojen välillä tehtävien kotitehtävien avulla opetellaan tarkkailemaan oman käyttäytymisen syitä ja seurauksia ja sitä, kuinka käyttäytymiseen voi vaikuttaa. 

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka haluavat perehtyä DKT:n mahdollisuuksiin asiakastyössä. Koulutus soveltuu myös muille aloille, esim. opetus-, kasvatus- ja ohjaus. Jos tarvitset dkt-taitoja omaa elämääsi varten, suosittelemme sinulle Kahdeksan taitoa tasapainoon -verkkokurssia.

LivingSkills Taitovalmennusryhmien ohjaaminen

LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisen -menetelmässä käydään läpi keskeiset dialektisen käyttäytymisterapian periaatteet ja taitoalueet.

Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi:

 • - Dialektisen käyttäytymisterapia (DKT) -taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön
 • - ryhmämalli
 • - ryhmän struktuurit
 • - asiakkaiden valinta ja sitouttaminen
 • - ryhmien käynnistäminen
 • - eri kerroilla opetettavat taitoharjoitukset sekä ryhmässä käytettävät materiaalit
 • - yksilöohjaaminen.

Sinulla ei tarvitse olla ohjattavaa ryhmää koulutuksen aikana, vaan koulutukseen osallistuvien kesken pidetään harjoitusryhmiä.

Koulutus antaa konkreettisia työvälineitä siihen, miten asiakkaita tuetaan ryhmän avulla oppimaan uusia hyvän elämän taitoja. Tutkimme tunnesäätelyvaikeuksiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi ja antaa valmiudet ryhmien vetämiseen.

Opetusmenetelmät

 • Luennot ja alustukset
  Kotitehtävät
  Ryhmämallin toteutuksen harjoittelua

Osaamistavoitteet

 • Osallistuttuasi aktiivisesti koulutukseen:

- omaat perustiedot tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta yksilön elämään

- omaksut konkreettisia työvälineitä asiakkaiden tukemiseen uusien hyvän elämän taitojen oppimisessa ryhmän tai yksilötyön avulla

- ymmärrät tunnesäätelyvaikutuksiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin

- osaat ohjata taitovalmennusryhmiä.

Koulutuksen laajuus

Osallistavaa lähiopetusta 38 oppituntia. Koulutuksen laajuus opintopisteinä: 4 op.

Kouluttajat

Koulutuksesta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja psykoterapeutti Janne Pöyhtäri ja LivingSkills Taitoryhmämallin kehittäjä HTM Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä, lastensuojelusta sekä perhetyöstä. Janne Pöyhtäri on käyttänyt dialektista käyttäytymisterapiaa hoitosuhde- ja terapiatyössä 2000-luvun puolivälistä sekä ryhmissä että yksilötyössä. Kaisa Nyberg on perehtynyt Dialektiseen käyttäytymisterapiaan epävakaan persoonallisuuden hoidossa vuodesta 2009, ohjannut kahden vuoden ajan DKT-ryhmää, käyttänyt menetelmää hoitosuhdetyössä sekä kouluttanut ja menetelmätyönohjannut muita ammattilaisia mm. lastensuojelussa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, kriisikeskuksessa ja lastenpsykiatrisella perheosastolla.

Koulutuksen yhtetyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 3573232.

 

 

Opettaja

Kaisa Nyberg ja Janne Pöyhtäri

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.11.2023 - 1.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

30.1.2023

Ilmoittautuminen päättyy

9.10.2023

Kurssimaksu

720€