Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Voicefulness-peruskurssi (verkossa)

Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä -koulutuksessa opitaan käyttämään omaa ääntä läsnäolon ja kehotietoisuuden lisäämisessä. Lisäksi opitaan keinoja, joilla omaa ääntä voi hyödyntää stressin hallinnassa ja vireystason säätelyssä. Koulutuksessa etsitään lähestymistapoja ääni- ja tunneilmaisun avaamiseen sekä oman äänen ja kehon hyväksymiseen.

Aikataulu

Lauantai ja sunnuntai 30.9.-1.10.2023 klo 10.00-16.00 verkossa

Kesto: 12 oppintuntia (á 45 minuuttia)

Toteutus

Voicefulness-harjoituksissa kokeilemme, miltä erilaiset äänet tuntuvat kehossa. Omaa ääntä käytetään kehon sisäisen tuntoaistin herkistämiseen, jännittyneiden kehon alueiden tarkempaan havainnointiin ja jännitysten purkamiseen. Äänen lisäksi käytämme osassa harjoituksia myös hellävaraista liikettä. Tavoitteena on myös avata kokemusta siitä, millaista on tuottaa ääntä nauttien ja ilman suorituspaineita.

Harjoitukset tehdään ryhmässä, rauhallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä ryhmän äänten tukemana. Koulutuksen luento-osuuksissa pohdimme kehon, äänen, tunteiden ja tietoisuuden yhteyttä. Lisäksi jaamme kokemuksia keskustellen.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään omaa ääntään läsnäolon taidon sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin lisäämisessä. Erityisen hyvin kurssi sopii esimerkiksi istumatyöläisille, lihasten jännityksistä kärsiville, erityisherkille ja omasta äänestään epävarmoille. Kurssille osallistuminen ei edellytä musiikillisia tai laulullisia taitoja eikä aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta.

Voicefulness soveltuu esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, luovien ryhmien vetäjille, äänityöntekijöille (opettajat, myyjät, näyttelijät, laulajat), musiikkiterapeuteille, muusikoille sekä muille kuntoutus- ja terapiatyötä tekeville.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Anne Tarvainen (FT). Anne on äänikouluttaja, laulaja, lauluntutkija ja Voicefulnessin® kehittäjä. Hän on opettanut vuodesta 2001 mm. äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely,äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttavat ja eheyttävät vaikutukset. Hän on tehnyt tutkimusta laulajan ilmaisusta sekä kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien kehotietoisuudesta. Tällä hetkellä hän kirjoittaa tietokirjaa ihmisäänen ja laulamisen hyvinvointivaikutuksista.

Lisätietoja

www.voicefulness.fi | www.annetarvainen.fi

Tampereen kesäyliopiston rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Opettaja

Anne Tarvainen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

30.9.2023 - 1.10.2023

Ilmoittautuminen alkaa

25.1.2023

Ilmoittautuminen päättyy

16.9.2023

Kurssimaksu

180€