Hyvinvointi ja harrastuksetTerveys, liikunta ja hyvinvointi

Tunnetaitoja mindfulnessin avulla

Lauantai-sunnuntai 4.-5.11.2023 klo 10-15

Viikonlopun aikana opit miten voit käyttää mindfulnessia eli tietoista hyväksyvää läsnäoloa omien tunteidesi tunnistamisessa ja niiden kanssa olemisessa. Paljon harjoituksia, joissa opit kohtaamaan erilaisia tunteita.

Koulutuspaikkana toimii kesäyliopiston koulutustila Valo, os. Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros. 

Aihealueet

Tunnetaidot ja tietoinen hyväksyvä läsnäolo:

- omien tunteiden äärelle pysähtyminen

- hankalien tunteiden kohtaaminen

- myönteiset tunteet ja niiden lisääminen

- tunteiden tasapaino.

Kurssin kuvaus

Jotta voimme kehittyä lisää omissa tunnetaidoissamme, meidän täytyy ensin opetella pysähtymään omien tunteidemme äärelle ja tunnistamaan miten erilaiset tunteet meissä elävät. Usein varsinkin hankalia tunteita pidetään hallitsevina ja ne voivat joskus olla ärsyttäviä tai jopa pelottavia, koska ne kaappaavat mukaansa nopeasti ja helposti, jos niistä ja niiden ilmenemisestä ei ole tietoinen.  Myönteisiä tunteita on yleensä helpompi kohdata ja niitä haluammekin kokea lisää. Kuitenkin myönteisten tunteiden haluaminen voi kääntyä myös itseään vastaan ja aiheuttaa kärsimystä silloin, kun olemme tilanteessa, jossa haluamme jotain muuta kuin mitä juuri siinä hetkessä on käsillä. Arjessamme on paljon erilaisia tunteita niin myönteisiä, hankalia kuin neutraalejakin.  

Miten voimme löytää tasapainoa elämäämme erilaisten tunteiden kanssa?

Aloitamme itsestä ja omista tunnetaidoista, koska siihen voimme vaikuttaa. Kun opit kohtaamaan omia tunteitasi, niin sinun on helpompi sen jälkeen myös kohdata toisten ihmisten tunteita.  
Opit viikonlopun aikana tunteiden teoriapohjaa ja teemme paljon harjoituksia, joilla opettelemme kohtaamaan erilaisia tunteita. Viikonloppukurssi on hyvin käytännönläheinen.

Palautteita aiemmin pidetystä kurssista:

"Olen aiemmin tutustunut aiheeseen lukemalla ja käynyt muita kursseja, joissa on sivuttu samaa aihetta. Nyt tämän kurssin myötä yhdistän nämä asiat ja ymmärrän paremmin mistä tunteissa ja niiden kohtaamisessa on kysymys." 

"Tykkäsin todella paljon tästä kurssista, jossa asioita käytiin syvällisemmin ja omakohtaisesti läpi. Yleensä kursseilla vaan raapaistaan pintaa."

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyäsi 

- tiedät miten voit vaikuttaa itse omiin tunteisiisi.
- osaat tunnistaa sinussa ilmeneviä erilaisia tunteita ja kehollistamaan niitä.
- tiedät miten voit olla hyväksyvästi hankalilta tuntuvien tunteiden kanssa.
- osaat tietoisesti lisätä myönteisiä tunteita.
- opit erilaisia keinoja laajentaa omaa sisäistä tilaasi.

Osallistumistavat

Lähiopetus: luennot ja harjoitukset.

Kouluttaja

Maria Saarelainen on kouluttanut vuosia päätyökseen mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille ympäri Suomea. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulnessohjaaja sekä mindful self-compassion teacher trainee. Hänen opetuksensa perustuu ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ymmärtämiseen, ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan sekä mindfulnessin tutkittuun ja vuosien käytännön- sekä opetustyöstä saatuun kokemukseen.  Lisätietoja kouluttajasta www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Kuuntele myös Marian ja ystävien Podcastia - tutustu täällä tarkemmin: https://mieletontaelamaa.fi/


Opettaja

Maria Saarelainen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

4.11.2023 - 5.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

5.2.2023

Ilmoittautuminen päättyy

22.10.2023

Kurssimaksu

160€

Ilmoittaudu