Kehitä ammatillista osaamistasiTerveys, liikunta ja hyvinvointi

Movingness® — Läsnäoloa lempeässä liikkeessä

Aikataulu

Lauantai ja sunnuntai 18.-19.11.klo 10-16.

Kesto: 12 oppintuntia (á 45 minuuttia)

Sisältö

Movingness on harjoitusmuoto, jossa kehoa aistitaan rauhassa liikkuen ja omaan hengitykseen mukautuen. Harjoitukset rauhoittavat hermostoa ja tuovat kokemusta kehon elävyydestä ja
liikkeen vaivattomuudesta. Liikkumisen tyyliä muuttamalla harjoitukset toimivat tarvittaessa myös kehoa aktivoiden ja vireystasoa nostaen. Movingness kehittää kehotietoisuutta ja vahvistaa turvan
tunnetta omassa kehossa.
Kurssilla liikumme hengityksen ja kehon ehdoilla. Lähdemme liikkeelle lempeästi lattiatasosta ja etenemme vähitellen kohti pystyasennossa tehtäviä liikkeitä. Etsimme kehosta kumpuavaa liikettä,
jota ei tarvitse suorittaa tai pakottaa. Opimme, että liikkeen laajeneminen on mahdollista myös mukavuusalueella pysyen.
Liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja kehon rajoitteet huomioiden. Tavoitteena ei ole toistaa harjoitusten tarjoamia liikemalleja tietyn muodon mukaisesti vaan käyttää niitä lähtökohtana kehon vapaalle liikkeelle ja rauhoittumiselle tai aktivoitumiselle.

Koulutuksen tavoitteet

• Pystyt kehittämään kehotietoisuuttasi monipuolisten liikkeiden ja vapaan liikkeen
avulla.
• Tiedät, millä keinoin saat palautettua itsesi huolten ja ajatusten parista takaisin omaan
kehoosi.
• Osaat rauhoittaa tai aktivoida itseäsi tilanteen mukaan ja saat lisättyä turvan tunnetta
kehossasi.
• Tunnistat ja kunnioitat kehosi ominaisuuksia ja rajoituksia ja osaat säätää liikkumisesi
niiden mukaan.
• Saat kokemuksen kehon sisältä käsin ohjautuvasta liikkeestä ja löydät sulavuutta ja
herkkyyttä liikkumiseesi.
• Opit hyödyntämään kehosta kumpuavia liikeimpulsseja ja tunnistat erityyppisiä
liikelaatuja ja liikkumisen tyylejä.
• Löydät keinoja luontaisen liikkumisen halun löytämiseen ja sisäisen vastustuksen
purkamiseen.

Kohderyhmä

Kurssi sopii erityisesti stressaantuneille ja hermoston yli- tai alivireydestä kärsiville, istumatyöläisille, liikunnan, tanssin ja musiikin ammattilaisille ja harrastajille, kehomenetelmien
ohjaajille sekä terapeuteille. Kurssi sopii erityisen hyvin myös sinulle, joka koet, että liikkuminen arjessa jää vähäiseksi ja tuntuu vastenmieliseltä.

Toteutus

Opetus koostuu liikeharjoitteista ja kouluttajan fasilitoimista keskusteluista. Keskustelemme muun
muassa kehotietoisuudesta, vireystason säätelystä ja erilaisten liikkumisen tyylien vaikutuksesta arjen hyvinvointiin.

Osallistuaksesi tarvitset joogamaton ja joustavat lämpimät vaatteet. Verkkototeutuksessa tarvitset myös rauhallisen ja tarpeeksi suuren tilan, jossa mahdut myös liikkumaan.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii laulaja, lauluntutkija, psyykkinen valmentaja ja Movingness®-opettaja FT Anne Tarvainen. Hän on perehtynyt kehotietoisuuteen ja sen kehittämiseen jo yli 20 vuoden ajan niin
tutkijan kuin äänikouluttajankin työssään. Hän on muun muassa tutkinut laulajien kehotietoisuutta ja kehittänyt kansainvälistä soomaestetiikan alaa.
Lisätietoja menetelmästä: www.movingness.com
Lisätietoja kouluttajasta: www.annetarvainen.fi

Lisätietoja

www.voicefulness.fi | www.annetarvainen.fi

Tampereen kesäyliopiston rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Opettaja

Anne Tarvainen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

18.11.2023 - 19.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

19.2.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.11.2023

Kurssimaksu

220€

Ilmoittaudu