KieletEnglanti

Englantia arkaileville jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

Torstaisin 13.4.-1.6. (paitsi 18.5.) klo 17.15-19.30

Kurssi pidetään lähiopetuksena.

Kohderyhmä

Tämä opiskelukokonaisuus sopii aikaisemmin Englantia arkaileville -kurssin käyneille ja kaikille, jotka haluavat aktivoida perustason englannin taitoja lähiopetuksessa. 

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa käytännön kielitaitoa ja rohkeutta puhumiseen sekä nostaa osaamista A2-tasolta kohti B1-tasoa.

Kurssin käytyään opiskelija osaa 

- käyttää peruskieliopin rakenteita joustavasti ja keskustella erilaisista asioista A2-tasolla

- ilmaista omia mielipiteitään rohkeasti ja selkeästi

- määritellä omat tavoitteensa opiskelussa entistä selkeämmin

- jatkaa opiskeluaan itsenäisesti mm. etsimällä sopivia harjoituksia ja kursseja eri lähteistä

Sisältö

Huhti-toukokuun kurssilla aihealueina ovat terveys ja hyvinvointi, yhteiskunta sekä uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Kertaamme keskeisiä kielioppiasioita ja keskitymme sanaston laajentamiseen ja oman ilmaisun monipuolistamiseen sekä puheessa että kirjoittamisessa. Opiskelija kirjoittaa kurssin aikana lyhyehkön kirjoitelman, josta opettaja antaa palautetta. 

Kuhunkin opintokertaan liittyy harjoitustehtäviä, jotka opiskelija tekee kotona. Opiskelija voi lisäksi tehostaa omaa harjoitteluaan Moodlen kautta saatavilla erilaisilla lisätehtävillä kurssin aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi keskustelemme oppimiseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista, aktivoimme erilaisia opiskelutapoja itsenäistä työskentelyä varten ja teemme lyhyitä rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia. Kunkin opintokerran puolessa välissä pidetään englanninkielinen Small Talk -kahvitauko. 

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja kirjoitelman kirjoittaminen.

Materiaali

Opettajan oma materiaali.

Laajuus

Arvioitu opiskelijatyömäärän laajuus 27 oppituntia (á 45 min), josta 21 t lähiopetuksessa ja  6 t itseopiskelua (45 min viikoittain) 

Opettaja 

FM, Englanninopettaja (CertIBET), NLP Trainer, Positive Psychology Practitioner Soili Hämäläinen

Opettaja

Soili Hämäläinen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.4.2023 - 1.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

20.2.2023

Ilmoittautuminen päättyy

14.4.2023

Kurssimaksu

115€