KieletJapani

Japanin kielen alkeiskurssi 1

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

15.5.–21.6.2023 seuraavasti:

15.5. ma klo 16.20–19.30
17.5. ke klo 16.20–19.30
22.5. ma klo klo 16.20–19.30
25.5.–19.6. ma ja to klo 16.20–18.40
21.6. ke klo 16.20–18.40

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Japanin kielen alkeiskurssi 1:n jälkeen opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • - pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen
  • - osaa lukea ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit
  • - on tutustunut japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen ääntämistä sekä sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. lukusanat, kellonajat, ajanilmaukset, tervehdykset, ostokset, ravintolassa, päivän toimet). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita mm. substantiivilause sekä verbejä masu-muodossa ja sanakirjamuodossa. Opitaan hiragana-tavumerkit. Tutustutaan myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-alusta.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5

Kurssikirja ei sisälly peruskurssimaksuun (130 euroa). Voit ilmoittautuessasi valita vaihtoehdon, joka sisältää sekä kurssimaksun että kirjan postikuluineen (180 euroa).
Vaihtoehtoisesti voit tilata kirjan myös itse.  Kirja kannattaa tilata ajoissa. Saat sähköpostitse ja Moodlen kautta vinkkejä siitä, mistä kirja kannattaa ostaa. 

Tenttiminen

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelu 26.7. klo 16.00–17.30

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 2.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa japanin kielen opiskelua loppukesästä kurssilla Japanin kielen alkeiskurssi 2.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia (suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127)

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

15.5.2023 - 21.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

28.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

8.5.2023

Kurssimaksu

130€