KieletJapani

Japanin kielen alkeiskurssi 2

Laajuus (op)

3 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

24.7.–30.8.2023 seuraavasti:

24.7.–31.7. maanantaisin ja torstaisin klo 16.20–19.30
3.–28.8. maanantaisin ja torstaisin klo 16.20–18.40
30.8. keskiviikkona klo 16.20–18.40

HUOM! Aikataulua muutettu hieman alkuperäisestä.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet Japanin kielen alkeiskurssi 1:n (noin 39 tuntia opetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiragana-tavumerkit, Genki I kappaleeseen 3 asti).

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Japanin alkeiskurssi 2:n jälkeen opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • - pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. pyynnön tekeminen, luvan kysyminen ja tarjoutuminen tekemään jotakin toisen avuksi
  • - lukee ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit sujuvammin ja osaa myös katakana-tavumerkit
  • - osaa noin 15 kanji-sanamerkkiä
  • - tuntee perusasioita Japanista ja sen tapakulttuurista

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. sijainti ja suunta, koulutusjärjestelmä, henkilöiden ja asioiden kuvailu). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita, mm. adjektiiveja ja verbien te-muoto. Opitaan katakana-tavumerkit ja aloitetaan kanji-sanamerkkien opiskelu.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa japanin kielen opiskelua syyskuussa alkavalla Japanin kielen alkeiskurssilla 3. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan alkukesästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.7.2023 - 30.8.2023

Ilmoittautuminen alkaa

28.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.7.2023

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu