Avoin yliopisto-opetusBiologia

Elämän perusedellytykset maapallolla BENP1001 (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Aikataulu

La 23.9.2023 klo 9.30-14.00 (5 h) Hybridiopetus (lähiopetus Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustilassa osoitteessa Kalevantie 7 C, 7. kerros/vaihtoehtoisesti opintoryhmätapaamiseen on mahdollista osallistua myös verkkovälitteisesti)

To 28.9.2023 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 5.10.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

To 12.10.2023 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 26.10.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

To 2.11.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Lisätietoa opetustilasta: https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/

Kohderyhmä

Elämän perusedellytykset maapallolla -kurssi soveltuu hyvin luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille, ja esimerkiksi biologian, lääketieteen tai luonnonvara- ja ympäristöaloille suuntaaville. Suositellaan, että opiskelijoilla on suoritettuna biologian pakolliset lukiokurssit Elämä ja evoluutio (BI01) sekä Ekologia ja ympäristö (BI02) tai he omaavat muuten vastaavat tiedot.

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä korkeakoulututkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Opintojakso sopii hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- selittää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat.

- kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla ja paikallisella tasolla.

- tunnistaa ja kuvailla tärkeimpien biomien piirteet ja biomien väliset erot.

- selittää keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt.

- eritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.

- selittää miten valon energia muuttuu kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä ja mitkä ovat fotosynteesin eri vaiheet.

- toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä, tunnistaa ryhmädynamiikan perussääntöjä sekä toimia puheenjohtajana ja sihteerinä.

Sisältö

Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.

Suoritustapa

Luentotallenteita n. 10 tuntia, kirjallisuus, ryhmäopetusta ja -ohjausta (lähiopetuksena/verkkovälitteisesti) n. 20 tuntia (à 45 min.), ryhmä- ja yksilötehtäviä ja Moodle-tentti. Opinnot aloitetaan tästä opintojaksosta. 

Kurssin opetuskielenä on suomi.

Kurssin suorittaminen edellyttää harjoitustöihin ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista sekä tehtävien ja tentin hyväksytyn suorittamisen.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin (ohjeet kirjautumiseen ovat opintokirjeessä, joka lähetetään sähköpostiisi noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkamista). Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Approach, 12th Edition. Pearson. Kirja on saatavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastosta https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.2072433?sid=3007663637 Saat JY-tunnukset, joilla voit kirjautua Jyväskylän yliopiston kirjastoon noin kaksi viikkoa ennen opintokokonaisuuden alkamista.

Myös 11. ja 10. painos käyvät.

Kuulustelut

Tentti toteutetaan verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvissä käytännöissä.

Ti 14.11.2023 klo 17–20 Moodle-tentti

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella

Uusintatentit Moodlessa ti 12.12.2023 klo 17–20 ja ti 9.1.2024 klo 17–20

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot  

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita? 

Lisätietoja biotieteiden väyläopinnoista: https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

23.9.2023 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

21.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

25.9.2023

Kurssimaksu

95€