Avoin yliopisto-opetusBiologia

Luonnon monimuotoisuus BENP1004 (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Aikataulu

La 3.2.2024 klo 9.30-14.00 (5 h) Verkko-opetus

La 17.2.2024 klo klo 9.30-16.00 (8 h) Laboratoriotyöskentely, Tampereen yliopisto Atalpa A127/A126 

To 22.2.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

To 7.3.2024 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 14.3.2024 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

Sisältö    

Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja muuttumiseen liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.

Osaamistavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa jäsentää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden.

- osaa selittää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa.

- osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä.

- osaa selittää, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa.

- osaa perustella, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille.

- osaa selittää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen.

- osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet.

- hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.

Esitiedot   

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op, BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op ja BENP1003 Solun elämä 5 op.

Suoritustavat

Luentotallenteita n. 30 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus verkkovälitteisesti n. 15 tuntia (à 45 min.), laboratorioharjoitusten ennakkotehtävät (hyväksytty/hylätty), laboratorioharjoitukset, kolme oppimistehtävää (hyväksytty/hylätty) ja tentti (1-5/5 tai hylätty). Opettaja ohjeistaa harjoitustehtävien tekemisen kurssin alkaessa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus

Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 12th edition. Myös 11. ja 10. painos käyvät.

Kuulustelut

Tentti toteutetaan verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvissä käytännöissä.

Ti 26.3.2024 klo 17–20 Moodle-tentti

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella

Uusintatentit Moodlessa ti 23.4.2024 klo 17–20 ja ti 14.5.2024 klo 17–20

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

3.2.2024 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

21.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

20.1.2024

Kurssimaksu

95€

Ilmoittaudu