Hyvinvointi ja harrastuksetTerveys, liikunta ja hyvinvointi

Stressinhallinnan perusteet

Ajankohta ja toteutustapa

Kokoontumiset verkossa alkuvuodesta 2024: maanantaisin kello 16.30−19.30 vuorovaikutteisesti Zoomissa 15.1.2024−19.2.2024

Kohderyhmä

Kaipaatko tietoa ja tukea stressinhallintaan? Tässä verkkokoulutuksessa saat perustietoja stressistä ja sen vaikutuksista terveyteen, stressinhallintakeinoista sekä perehdyt omaan tilanteeseesi ja opit keinoja hallita stressiä omassa elämässäsi. Valmentajana toimii kokenut kouluttaja, Jutta Helenius. Juttaan voit tutustua tästä linkistä.

Sisältö

Hyvän elämän strategia stressinhallinnan perustana

Stressin luonteen ymmärtäminen

Stressitilan ja sen seurausten analyysi 

Hengitysharjoitukset osana stressinhallintaa ja vagushermon merkitys stressinhallinnassa

Strategia stressireaktion hallitsemiseen, ml. kuormituksen säätelyn ja palautumisen näkökulma

Tutustuminen stressinhallinnan työkaluun ja stressinhallintasuunnitelman tekeminen

Kurssin osaamistavoitteet

Stressinhallinnan perusteet -kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

- jäsentää hyvän elämän strategiaansa stressinhallinnan perustaksi

- syventää tietämystään stressin luonteesta

- analysoida stressitilaa ja sen erilaisia seurauksia

- hahmottaa hengitysharjoitusten sekä vagushermon merkityksen 

- laatia strategian stressireaktion hallitsemiseen ja ottaa huomioon kuormituksen säätelyn sekä palautumisen näkökulman

- hyödyntää stressinhallinnan työkalua ja laatia stressinhallintasuunnitelman.

Kurssin suorittaminen

Osallistuminen kokoontumisiin sekä välitehtävien ja oppimispäiväkirjan tekeminen hyväksytysti.

Kouluttaja

Stressinhallintavalmentaja (Mind Coach Certified Trainer) Jutta Helenius.Opettaja

Jutta Helenius

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

15.1.2024 - 19.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

19.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

31.12.2023

Kurssimaksu

190€

Ilmoittaudu