KieletEnglanti

Academic Reading 3 op, XENX001

Oppiaine / Discipline

Englanti, English - Proficiency level B2-C1.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö / Responsible university/faculty

Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä

Opintopisteet / Scope (ECTS)

3

Vastaavuus / Correspondence

Jyväskylän yliopisto, XENX001 Academic Reading 3 op 

Huom! Halutessasi voit kysyä tiedekunnastasi, saatko hyväksiluettua tämän yleisen opintojakson tutkintoosi myös muissa korkeakouluissa (esim. Tampereen yliopisto)!

TAU-opiskelijat: viestintä- ja kieliopintojen hyväksiluvuista voi lukea Opiskelijan oppaan käsikirjasta kohdasta Viestintä- ja kieliopinnot:

https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/viestinta-ja-kieliopinnot

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Ajankohta / Time

La 7.10.2023 10.00–15.00 (6 h) lähiopetus, Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-opetustila https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/

Ke 11.10.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 25.10.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 1.11.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 8.11.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 15.11.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 22.11.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 29.11.2023 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

La 9.12.2023 10.00–15.00 (6 h) lähiopetus, Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-opetustila

Opettaja / Teacher

FL Mirja Hämäläinen

Content

The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English. 

Learning outcomes

On completion of the course, students are expected to:

  • - have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
  • - have acquired academic literacy skills (e.g. find, use and evaluate online tools and sources)
  • - be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
  • - be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as well as terminology used in the field,
  • - know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in written form in Finnish and/or in English,
  • - be able to do self and peer assessments and to work in teams.

Teaching

Kurssi on lähiopetusta ja kontaktiopetusta Zoomin kautta, jossa läsnäolovelvollisuus (kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa opetustunneilla), sekä itseopiskeluna kirjallisia tehtäviä. Opetukseen sisältyy eri tyyppistä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan aikakauslehden artikkelista tai kirjallisuudesta. Opiskelija voi tehdä lyhennelmän myös esim. oman alansa tenttikirjasta (tai sen osasta).

Vastaavuus / Correspondence

Jyväskylän yliopisto, XENX001 Academic Reading 3 op 

Huom! Halutessasi voit kysyä tiedekunnastasi, saatko hyväksiluettua tämän yleisen opintojakson tutkintoosi myös muissa korkeakouluissa!

Esitiedot / Prior studies

Lähtötasona lukion kielitaito tai sitä vastaavat taidot englannissa. 

Finnish upper secondary school English studies, or similar skills.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op).

Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita? Lisätietoja biotieteiden väyläopinnoista: https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/

Lisätiedot / Additional information

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. / The information published above is subject to change.

Opettaja

Mirja Hämäläinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

7.10.2023 - 9.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

2.4.2023

Ilmoittautuminen päättyy

4.10.2023

Kurssimaksu

120€

Ilmoittaudu