Avoin yliopisto-opetusTeatteripedagogiikka

Orientaatio teatteripedagogiikkaan 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu


Lähiopetus:

pe-su 8.-10.9.2023 (pe klo 17-21, la klo 10-17, su klo 10-14)


Sisältö

Opintokokonaisuuteen orientoituminen, ryhmäytyminen, osallistujien oma suhde teatteriin ja taiteeseen. Jaksolla tutustutaan erilaisiin teatterillisiin menetelmiin ryhmäytymisen välineenä ja hahmotetaan omia tavoitteita suhteessa alkavaan koulutukseen. Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen teatterin historiallisiin perusteisiin ja käytäntöihin. Opiskelijat valmistavat pienryhmissä esityksellisen tutkielman liittyen johonkin teatterihistorian osa-alueeseen.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (20 t) sekä opintojaksoon liittyvä kirjallisuus soveltuvin osin. 


Kirjallisuus

  1. Anttila, E. toim. 2011. Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
  2. Eurooppalaisen teatterin historiaa. Verkko-oppimateriaali. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja.Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta: koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttinen

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

8.9.2023 - 10.9.2023

Kurssimaksu

0€