Avoin yliopisto-opetusTeatteripedagogiikka

Teatterin oppiminen ja opettaminen 4 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu


Lähiopetus:

  • Teatterin oppiminen ja opettaminen 2.-3.2.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
  • Draamaprosessi 23.-24.2. & 15.-16.3.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
  • Teatterin oppiminen ja opettaminen 12.-13.4.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-18)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teatterin oppimisen ja opettamisen kysymyksiin käytännöllisesti ja teoreettisesti. Opiskelija tutustuu kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin ja erilaisiin taideopetuksen pohjana oleviin ihmis- ja oppimiskäsityksiin kirjallisten oppimateriaalien avulla.  Lisäksi jaksolla käsitellään teatteriopetuksen suunnittelua ja arviointia sekä valtaan ja vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (60 t), omaa suhdetta teatteripedagogiikkaan käsittelevä essee/opetussuunnitelma ja sekä opintojaksoon liittyvä kirjallisuus soveltuvin osin.


Kirjallisuus

  1. Anttila. E. Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Verkko-oppimateriaali. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja.
  2. Freire, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino. 
  3. Kilkku, E. 2017. Teatterin tyylilajit. Nordbooks.
  4. Värri, V-M. 1997. Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään. Tampere: Tampere University Press. 


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta: koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttinen

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

2.2.2024 - 13.4.2024

Kurssimaksu

0€