Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen LTKY4005 (2 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 4.9.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) tuutorointi Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-opetustilassa, vaihtoehtoisesti voit osallistua etänä, Tästä löytyy tallenne Tampereen kesäyliopiston Moodle-alueelta!

Ma 11.9.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) tuutorointi Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustilassa, vaihtoehtoisesti voit osallistua etänä, Tästä löytyy tallenne Tampereen kesäyliopiston Moodle-alueelta!

JY-Moodlesta löytyy tallenne opintokokonaisuuden aloitusinfosta (pidetty 28.8. klo 17.00-18.30). Saat tiedot Moodle-alueelle kirjautumisesta ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö

- Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus
- Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä
- Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen 
- Liikunnan ja hyvinvoinnin tarkastelu tieteellisen tiedon valossa ja akateemisten opiskelutaitojen kehittäminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
- tunnistaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- erottaa arkitiedon tutkimustiedosta ja omaa sekä paremmat tieteellisen tekstin lukutaidot että akateemisen kirjoittamisen taidot

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävänä. Oppimistehtävässä pohdit lähdemateriaalin avulla liikunta- ja hyvinvointikäsitteiden laaja-alaisuutta ja laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin), jossa pohdit omia tavoitteitasi Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuteen. Suoritetaan syyslukukaudella 2023.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

28.8.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€