Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Kehosta mitattava hyvinvointitieto LTKY4001 (2 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 18.9.2023 klo 17.00-18.30 (2 h) verkkoluento liikuntabiologisesta näkökulmasta, jossa opettajat kertovat sisällöistä ja suoritustavoista. Huom. orientaatiotapaaminen myös tallennetaan ja tallenne lisätään JY-Moodleen!

Ma 25.9.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Sisältö

Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso rakentuu kolmen mitattavissa olevan, hyvinvointiin yhteydessä olevan pääteeman ympärille:

Fyysinen kunto:
- fyysisen kunnon osa-alueet, kestävyyskunnon arviointi, hapenottokyvyn mittaaminen, voimaharjoittelun seuranta

Fyysinen aktiivisuus
- liikkumisen suositukset, liikkumisen mittaaminen, liikunnan rasittavuus, energiankulutus

Kuormittuminen ja palautuminen
- harjoittelun perusperiaatteet, palautuminen ja sykevälivaihtelu, autonominen hermosto, uni, ravitsemus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujien, kuten fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, unen ja palautumisen mittausperiaatteet ja mittaustarkkuuden
- tulkita hyvinvointimittareista saatavaa tietoa
- soveltaa mittareista saatavaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseen

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan JYU Online Courses -oppimisympäristössä. Opintosuoritus edellyttää monivalintatenttien tekemistä ja keskustelualueille osallistumista. Arviointiperusteena on tenttien hyväksytty suorittaminen ja keskustelualueille osallistuminen kurssialustalla ilmoitettavan ohjeistuksen mukaisesti. Suoritetaan syyslukukaudella 2023

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

18.9.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€