Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta LTKY4004 (3 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 9.10.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 23.10.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 6.11.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

To 23.11.2023 klo 18.00-19.00 (1 h) liikuntabiologian opettajan päivystys / kyselytunti (Maria Schildt)

Ma 4.12.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Sisältö

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
- kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
- nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
- analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa
- soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan

Suoritustapa

Opintojakso koostuu osiokohtaisista monivalintatenteistä ja soveltavasta oppimistehtävästä. Suoritetaan syyslukukaudella 2023.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

9.10.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€