Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Liikuntapsykologian perusteet LPSP1004 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ti 9.1.2024 klo 17.00-18.30 (2 h) verkkoluento liikuntapsykologisesta näkökulmasta, jossa opettajat kertovat sisällöistä ja suoritustavoista

Ma 15.1.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 22.1.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

To 1.2.2024 ja to 21.3.2024 oppimisen tueksi järjestetään klo 18:00-18:30  Zoom-välitteinen kyselytunti, jossa voit kysyä yliopisto-opettaja Hanna-Kaisa Raniselta opintojakson sisällöistä ja tehtävistä. Osallistumislinkki JYU- Moodlessa.

Sisältö

Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata liikuntapsykologian peruskäsitteitä ja teorioita
- osaa eritellä liikuntapsykologian arvolähtökohtia
- osaa nimetä keskeiset liikuntapsykologiset periaatteet ja teoriat
- on tutustunut ammattieettisiin suosituksiin

Oppimateriaalit

Weinberg, R. S. & Gould, D. 2011 (tai uudempi). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 2-23 (22 s.) JA 26-98 (73 s.) JA 246-401 (155 s.) TAI 404-525 (122 s.)

Supyn ammattieettiset suositukset (linkki Moodlessa)

Suoritustapa

Opintojakson suoritustapana on soveltava verkkotentti. Suoritetaan kevätlukukaudella 2024.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

9.1.2024 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€