Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa LTKH1001 (2 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 29.1.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Oppimisen tueksi järjestetään 8.2.2024 sekä 26.3.2024 klo 18:00-18:30  Zoom-välitteinen kyselytunti, jossa voit kysyä yliopisto-opettaja Janna-Carla Niemiseltä opintojakson sisällöistä ja valmennusharjoittelusta. Tervetuloa kysymään!

Ma 12.2.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 4.3.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 18.3.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 8.4.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi 

Ma 22.4.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Sisältö

Hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa
Valmennusprosessin eteneminen
Valmennusprosessin arviointi
Valmentajan rooli ja etiikka

Osaamistavoitteet

Vahvistaa hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista tukea ihmisen hyvinvointia lisäävää käyttäytymisen muutosta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
- Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
- Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
- Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

Oheiskirjallisuus:

Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy (Second edition.). New Harbinger Publications, Inc.

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015). Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa : ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Pietikäinen, A. (2016). Joustava mieli. Duodecim.

Pietikäinen, A. (2019). Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.

Stoddard, J. & Afari, N. (2014). The big book of ACT metaphors: a practitioner's guide to experiential exercises and metaphors in acceptance and commitment therapy. E-kirja. New Harbinger Publications.

Suoritustapa

Opintojakson suoritus edellyttää verkkokeskusteluihin osallistumista sekä valmennusharjoittelun toteuttamisen. Opintojakso suoritettu 28.4.2024 mennessä. Suoritetaan kevätlukukaudella 2024. 

Valmennusharjoitteluun tarvitsee valmennettavan. Se voi olla esimerkiksi oma perheenjäsen tai oma tuutorryhmäläinen. 

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

29.1.2024 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€